Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 13/9

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

(Phát biểu tại “Lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc”, ngày 13/9/1958).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, bất kỳ một đất nước, một tổ chức nào muốn phát triển bền vững thì đất nước, tổ chức đó phải biết quan tâm đến vấn đề “trồng người”, tức là phải luôn biết giáo dục, đào tạo thế hệ kế tiếp – đó là một quy luật phát triển tất yếu.

- Thấu triệt lời Bác về công tác bồi dưỡng, chăm sóc thế hệ trẻ, Đảng ta luôn quan tâm đào tạo lực lượng kế cận, những cán bộ đủ đức đủ tài, kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang mà các thế hệ cha anh đi trước để lại.

Ngày 14/9

“Cán bộ phải đi đúng đường lối quần chúng, dựa vào nhân dân; trước hết phải tin tưởng lực lượng và trí tuệ của nhân dân là vô cùng vô tận”.

(Phát biểu tại “Hội nghị thủy lợi toàn miền Bắc”, ngày 14/9/1959).

- Tiếp thu Chủ nghĩa Mác – Lênin, qua thực tiễn hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh càng thấm sâu chân lý: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và khẳng định sức mạnh to lớn của quần chúng cách mạng chính là các tầng lớp nhân dân.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn thấu triệt mình là “người lãnh đạo, đồng thời là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; luôn biết trăn trở trước những khó khăn của nhân dân, cầu thị và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.

So-564--Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Bác Hồ thăm lớp mẫu giáo ở xã Nghĩa Dân, Kim Động (Hưng Yên, 9/1961).

Ngày 15/9

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

(“Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, ngày 15/9/1945).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh thiết tha mong mỏi các thế hệ tương lai Việt Nam, những thế hệ trẻ được cắp sách đến trường trong hòa bình, tự do không ngừng ra sức cố gắng học tập, vươn lên tiếp thu những thành tựu khoa học – kỹ thuật tiên tiến của thế giới, để có đủ khả năng đưa đất nước sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

- Thực hiện lời dặn của Bác, các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần làm rạng danh đất nước, tạo tiền đề để đưa đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngày 16/9

“Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên”

(Trên đường đi chiến dịch Biên giới vào trung tuần tháng 9/1950, Bác ghé thăm và làm thơ tặng một đơn vị Thanh niên xung phong đang làm đường phục vụ chiến dịch).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắn nhủ thanh niên phải chú trọng bồi dưỡng về chí khí cách mạng. Muốn thực hiện ước mơ, hoài bão cao đẹp, thanh niên phải tuyệt đối trung với nước, với Đảng, hiếu với dân, phát huy tinh thần: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.

- Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, cần đặc biệt tiếp tục chú trọng và làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện cho thanh niên sống có lý tưởng, tránh các tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường.

Ngày 17/9

“Chúng ta không sợ có khuyết điểm, chúng ta chỉ sợ không có quyết tâm sửa đổi, chúng ta phải lấy lòng “chí công vô tư”.

(“Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà”, ngày 17/9/1945, Người viết
với danh nghĩa của một đồng chí già chia sẻ kinh nghiệm với các đồng chí quê mình).

- Nhận thức sâu sắc quy luật: Giành được chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn nhiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi phải lập tức củng cố đoàn kết và sửa chữa khuyết điểm. Đó là thói bao biện, hẹp hòi; kỷ luật không nghiêm; lên mặt làm quan cách mạng, dùng phép công để báo thù tư…

- Lời Bác đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị thời sự đối với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cần thiết thực mở rộng dân chủ, đề cao trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình để ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

Ngày 18/9

“Người cách mạng mẫu mực phải khiêm tốn, khoan hòa, lượng thứ, can đảm khi sa cơ, bình tĩnh khi thắng thế, không bao giờ được quên rằng cuộc đời mình và sự nghiệp của mình thuộc về toàn nhân loại chứ không thuộc về mình”.

(Bài “Người cách mạng mẫu mực”, báo Thanh Niên, số 61, năm 1926).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, người cách mạng mẫu mực trước hết phải là người có đạo đức cách mạng. Ngược lại, “không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

- Thấu triệt lời Bác, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhân cách, để thật sự xứng đáng với danh hiệu “Người đảng viên của Đảng”.

Ngày 19/9

“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

(Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong (Sư đoàn 308/ Quân đoàn 1) chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội vào sáng ngày 19/9/1954).

- Sau khi tham quan Khu di tích Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong về tiếp quản Thủ đô tại Đền Giếng. Người căn dặn và giao nhiệm vụ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

- Ngày nay, đất nước ta đang trên đà đổi mới và không ngừng phát triển; tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Khắc ghi lời Bác, toàn Đảng, toàn dân ta phải chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 564

Ý Kiến bạn đọc