Thời sự văn nghệ

Ghi công chiến sĩ biệt động thành

Nơi đây ghi dấu chiến công oanh liệt của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn – Gia Định trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968… Vào lúc 1 giờ 30 ngày 31-1-1968, 15 chiến sĩ đội 5 biệt động Sài Gòn – Gia Định đã tấn công vào Dinh Độc Lập – cơ quan đâu não của chính quyền Sài Gòn. Sau hơn một ngày đêm chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, đối đâu với kẻ thù đông hơn về số lượng, tám chiến sĩ đá anh dũng hy sinh, bảy chiến sĩ bị sa vào tay giặc; tất cả cán bộ, chiến sĩ Đội 5 đá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ quốc và nhân dân đời đời nhớ ơn các chiến sĩ biệt động Sài Gòn – Gia Định đá góp phân vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc”.Đó là nội dung sẽ khắc trên bia tưởng niệm các chiến sĩ biệt động thành đã hy sinh vì sự tự do của Việt Nam.

Bộ đội tiến vào Dinh Độc Lập

Bộ đội tiến vào Dinh Độc Lập

Để ghi công các chiến sĩ biệt động thành đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ cho xây dựng bia tưởng niệm chiến sĩ biệt động Sài Gòn tại Hội trường Thống Nhất.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham khảo ý kiến các Bộ Xây dựng, Văn hóa – Thể thao và Du lịch để thực hiện theo quy định về phương án thiết kế bia tưởng niệm chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất). Theo phương án của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, bia đặt ở vị trí tường rào bên phải cổng sau Hội trường Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, để ghi nhớ sự kiện lịch sử và tri ân các chiến sĩ đã hy sinh, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau biết về truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của thế hệ đi trước trong lịch sử. Hội trường Thống Nhất sẽ được tháo dỡ một đoạn tường rào bằng gạch dài 11,6m, tạo khoảng lùi 1,2m để đặt bia tưởng niệm. Sau đó sẽ làm mới hàng rào bằng cây tạo cảnh quan cho khu vực. Bia tưởng niệm có hình tượng đốt tre (tượng trưng cho Dinh Độc Lập), kích thước ngang 2,7m, cao 4,5m, lư hương bằng đá granit, tổng kinh phí 1,5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.
Việc ghi nhận, tưởng nhớ chiến công và sự hy sinh của các chiến sĩ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước là cần thiết và phải thường xuyên thực hiện nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc đến các thế hệ mai sau. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh trước khi triển khai cần chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến các cơ quan liên quan, cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn cũng như nhân dân về hình thức, nội dung văn bia tưởng niệm và gửi hồ sơ về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ- CP ngày 1B/9/2012 của Chính phủ quy định thẩ’m quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

Tuấn Anh

Ý Kiến bạn đọc