Sáng tác mới

Gà mái và trái bom

Trái bom đi qua
Cây dừa mang thương loang lổ

Gốc bám rễ đất sâu bình sinh

Trái sai oằn ngọn dừa đeo quanh
Gà mái đi qua
Vào vết thương cây dừa làm ổ

Ấp ủ trứng vàng ngày đêm
Ít lâu dẫn ra đàn gà con ríu rít bên thềm

Thanh Giang

Ý Kiến bạn đọc