Thơ

Em vẫn trẻ son…

 

Tôi xây nhà mới cho ai
Em đi khuất bóng non đoài sao thưa
Một gian, gió loãng thổi bừa
Thêm gian, rỗng tuếch, cho thừa cô đơn

Tôi gieo khóm cúc đầu non
Chờ em khoác chút vàng son trở về
Tay mòn ngoắc mỏi trăng thề
Ngày xưa đáy giếng lời mê đuối chìm

Đầu sông cuối bãi tôi xin
Lạy người qua lại, lạy hình bóng tôi
Lạy ai vẽ mặt bôi vôi
Không oan không khuất về ngồi cạnh bên

Cánh mua tím rịm tênh hênh
Trái trâm nhuộm tím môi mình, ngày xưa
Bây giờ tím mắt em chưa
Đời không cổ tích như bà kể đâu

Tin rằng mình sẽ gặp nhau
Dù cho tóc bạc trầu cau vẫn giòn
Mãi tin em vẫn trẻ son
Như tháng Giêng níu giữ hồn của năm…

Hồ Thi Ca
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc