Thơ

Em đi nắng xế

 

em đi nắng xế tàn xiêu
còn ta tóc bạc muối tiêu lỡ làng
chiều nay vẫn đợt nắng vàng
nhớ em hôm nọ bên đàng thiết tha

Khổng Vĩnh Nguyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 413

Ý Kiến bạn đọc