Thơ

Em có về nha trang nữa không?

 

Em có về Nha Trang nữa không? 
Những chiều thu, những chiều hạ,
những chiều đông 
Mỗi ngày anh đạp xe ra biển 
Nhìn biển mang đi nỗi nhớ mong
Em có về Nha Trang nữa không? 
Bao nhiêu lá rụng xuống bao đường 
Ai gom lá đốt lên ngọn lửa 
Lửa chẳng hong khô buổi sáng buồn
Em có về Nha Trang nữa không? 
Như sông đã chảy đến muôn trùng 
Như em đã hóa mây phiêu lãng 
Chỉ có anh còn như núi mong
Em có về Nha Trang nữa không? 
Thử chia lần nữa chút ân cần 
Nha Trang vẫn vọng lời con sóng 
Em có về Nha Trang nữa không?

Khuê Việt Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 421

Ý Kiến bạn đọc