Thơ

Đừng phơi áo mỏng

 

Đừng phơi áo mỏng lên dây
nhớ con bọ cạp chích đầy hông em
Đừng phơi áo mỏng màu tim…
lên dây phơi sẽ không tìm ra dây
Đừng phơi áo mỏng ban ngày
gió không ngần ngại lá lay ít nhiều
Đừng phơi áo mỏng phiêu phiêu
lên dây phơi sẽ làm tiêu tán tình
Đừng phơi áo mỏng linh tinh
ta tên lãng tử đứng hình từ khi…
Đừng phơi áo mỏng làm chi
nỡ nào phơi cả chút gì mỏng manh!

Dec 11.17

Nguyễn Hàn Chung
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc