Thơ

Dòng sông lặng lẽ

 

mây mù nhấc núi
núi không đi
nhấc cây
cây không dời
chỉ có người bay đi mãi
khi mây nhấc mình khỏi gió chiều nay.

Trần Lê Khánh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 416

Ý Kiến bạn đọc