Alls

Đồng đội nhớ về anh

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4­-1975 – 30-4-2015); Kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19-5­1959 – 19-5-2015); và tưởng niệm 42 năm ngày Chính ủy Đặng Tính hy sinh (4-4-1973 – 4-4-2015); Ban Liên lạc chiến sĩ Trường Sơn, gia đình Chính ủy Đặng Tính, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM liên kết xuất bản cuốn sách mang tên “Đồng đội nhớ về anh”.

Đồng chí Đặng Tính (bên trái) và đồng chí Hoàng Văn Thái tại Sở chỉ huy Đoàn 471-Bộ tư lệnh Trường Sơn (năm 1973).

Đồng chí Đặng Tính (bên trái) và đồng chí Hoàng Văn Thái tại Sở chỉ huy Đoàn 471-Bộ tư lệnh Trường Sơn (năm 1973).

Cuốn sách dày trên 200 trang có đăng lại lời điếu của Quân ủy Trung ương, thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thư của Đại tướng Văn Tiến Dũng, thư của Trung tướng Phạm Thanh Ngân (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), thư của Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn Bình Định, bài phát biểu của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, và những bài viết của các tướng lĩnh trong quân đội về con người kiên cường, đức tính nhân hậu, của Chính ủy Đặng Tính… Phần sau các bài viết là một số bài thơ viết tặng Chính ủy Đặng Tính, các bài thơ của Chính ủy Đặng Tính sáng tác, rút ra từ nhật ký thơ của ông.

Ông được Quốc hội và Chính phủ tặng Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương chiến thắng hạng Nhất; Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và được phong quân hàm Đại tá. Quốc hội và Chính phủ đã truy tặng ông Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân”.

Nguyễn Dương

Ý Kiến bạn đọc