Thơ

Đoản khúc mùa xuân

 

Cuốn lịch cuối năm rỗng
Xé thêm tờ nữa vợi một ngày
Hôm nay ta chảy tràn ký ức
Còn lại một ngày vo tái tê
Mùa Xuân đang vẽ cong màu mắt
Ai chờ xuân đỏ lại xuân xanh
Tờ lịch trong tay ngày nguyên mật
Ta đón xuân về – trong năm canh

Dung Thị Vân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc