Hộp thư

Đính chính

 

Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh số 611, ngày 10-9-2020, trang 8, bài Đọc sách: “Đời và nhạc” – Những bài ca đất phương Nam của Trần Hữu Dũng; in nhầm tên tác giả của quyển sách là Lưu Nhất Vũ.

Nay xin đính chính lại quyển sách “Đời và nhạc” tác giả là Lư Nhất Vũ, thành thật cáo lỗi cùng tác giả và các bạn đọc.

BBT
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 613

Ý Kiến bạn đọc