Hộp thư

Đính chính (số 594)

 

Bài “NS. Phạm Minh Tuấn với những bài ca không thể nào quên” của tác giả Lư Nhất Vũ, đăng nơi trang 11 báo Văn Nghệ TP.HCM số 592 bộ mới ra ngày thứ Năm 30.4.2020, có chi tiết ở cuối bài sai, xin đính chính như sau: “NS. Phạm Minh Tuấn được giải thưởng Nhà Nước, đợt I năm 2001. (Không phải đợt II).

Thành thật xin lỗi 2 nhạc sĩ và độc giả.

VNTP
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 593

Ý Kiến bạn đọc