Hộp thư

Đính chính

Trong số báo xuân Mậu Tuất – 2018, trang 2, có đăng:

* “Thư chúc mừng năm mới” của Đồng chí Thân Thị Thư gửi đến BBT Tuần báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, đã in sai sót về chức danh.

Nay Tòa soạn xin được sửa lại cho đúng:

“ĐỒNG CHÍ THÂN THỊ THƯ – ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ – TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”.

* Thư “Chào xuân Mậu Tuất – 2018” của Ban Biên tập TB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, đã in thiếu sót ở dòng cuối, xin được sửa lại cho đúng:

BAN BIÊN TẬP TB. VĂN NGHỆ TP.HCM.

Ban Biên tập chân thành cáo lỗi cùng Đồng chí Thân Thị Thư và bạn đọc.

BBT TB VĂN NGHỆ TP.HCM
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 485

Ý Kiến bạn đọc