Thơ

Điều anh muốn

 

Anh bắt gió 
nhốt vào chai làm rượu
chuốc cho mùa thu
mải miết say thôi 
nào đâu biết trong vô hình
gió bỗng
rót vào anh làn thơ
mỏng bồi hồi.

Hờn 
giả điếc 
anh không nghe gió thở
cớ cơn chi 
mùa thu bỗng lên vàng
vần thơ đã yên nằm
sâu giấc ngủ
gió thu về 
hiên vắng 
nắng miên man.

Đành thôi cứ 
đi qua mùa gió thổi 
cánh đồng thơ 
vời vợi khúc mong manh
anh lại muốn nhốt mùa thu 
và cũng…
nhốt gió vào sâu thẳm trái tim anh.

Ngưng Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 446

Ý Kiến bạn đọc