Thơ

Đêm nay mình cạn ché

 

Bên bếp lửa nhà rông
Ché rượu cần thơm nồng
Men hương rừng tinh túy
Ủ hạt gạo to trâu

Hai đứa mình hai bên
Tay vịn tai ché túc
Vít cho cần cong lên
Uống say rồi say nữa

Cạn bầu này gùi thêm
Ché tang rượu nếp quạ
Chờ hết ngày sang đêm
Bếp hồng sao cũng lạ

Ngọt thơm hương nồng say
Ta vít cần em nhé
Bầu nước sẵn trên tay
Đêm nay mình cạn ché.

Trần Lê Kha
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 558

Ý Kiến bạn đọc