Thơ

Đêm mai về

 

Đêm nay đêm của mai
Thếp vàng lên vườn cũ
Trăng non vừa nhu nhú
Sáng chi khe cỏ mềm
Đã hàng triệu triệu đêm
Đêm nay mai khao khát
Sương căng phồng gò ngực
Sữa tươm vàng thế gian
Gục đổ, anh bình an
Loang thềm mai bung cánh
Lạy trời, em đỏng đảnh
Đêm nay đêm mai về…

Xuân 2016

Hồ Thị Ca
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc