Thơ

Đêm không anh

 

Bức tranh em vừa bùa chú phù thủy nguệch ngoạc
Xanh đỏ tím vàng lam chàm bạc
Nét ngang nét dọc nét đứng nét nghiêng
Chấm chấm quệt quệt vô hồn nỗi nhớ anh
Mông lung màu sáng tối

Bức tranh
Không học đòi Salvador, Chirico hay Paul Klee
Không, siêu thực không ấn tượng không

Bức tranh độc nhất của em
Vẽ trong đêm cuồng không anh
Nhớ – thương – giận – hờn tràn ra bảng màu tội nghiệp

Sáng dậy
Chìm trong những nét cọ dọc ngang
Khuất vào những khoảng sáng tối mông lung
Bức chân dung
Có anh đang cười.

Trần Nhã My
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 586

Ý Kiến bạn đọc