Người tốt - Việc tốt

Để tránh cho người sau

Chiến dịch Biên giới 1950, Bác cùng các chiến sĩ hành quân. Tay chống gậy, tay xắn quần, Bác cẩn thận từng bước lội qua suối.

Khi sang đến bờ bên này, ngoái lại Bác thấy một chiến sĩ trẻ đi sau cách ba người sẩy chân té nhào xuống nước. Bác dừng lại đợi. Anh chiến sĩ ướt loi ngoi.

- Chú có bị đau lắm không? – Bác ái ngại hỏi.

- Dạ, thưa Bác, không sao đâu ạ.

- Thế chú có biết tại sao chú bị ngã không?

- Tại hòn đá bị kênh ạ!

- Cần phải kê lại ngay hòn đá để tránh cho người sau qua suối không bị ngã như cháu.

Vâng lời, anh chiến sĩ nhanh nhẹn quay lại hì hục kê hòn đá. Xong đâu đấy hai Bác cháu mới tiếp tục lên đường. Bấy giờ, Bác vừa đi vừa dặn:

- Khi ngã cần phải xem lại vì sao mình ngã để lần sau mà tránh. Cái gì đã làm cho mình ngã thì phải vứt bỏ nó để tránh cho cả người sau. q

(Theo “Giai thoại nhà văn Việt Nam” – NXB Khoa học xã hội, 1996)

Lê Lam Hồng (st)
Trường THPT Chuyên NT Minh Khai, tỉnh Sóc Trăng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 404

Ý Kiến bạn đọc