Đối thoại Internet

Đây là biểu hiện của suy thoái và tự diễn biến

Ngay sau khi vụ rối loạn tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức hạ nhiệt, ông Nguyễn Sĩ Dũng, có văn bằng tiến sĩ, từng công tác tại cơ quan giúp việc Quốc hội và Chính phủ đã công bố trên mạng internet và báo chí loạt bài bênh vực những kẻ phạm tội bắt giữ người thi hành công vụ. Không sao cả, bây giờ ông đã nghỉ hưu, ông có quyền lên tiếng bênh vực bất kỳ ai ông thấy vừa ý. Tuy nhiên, trong bài viết ra ngày 22/4/2017 với tư cách đã từng là cán bộ giúp việc tại Quốc hội, ông đã ngang nhiên xuyên tạc hiến pháp với âm mưu đẩy hệ thống Tòa án nhân dân đối đầu với hệ thống pháp luật. Đó là hành vi không thể chấp nhận được. (http://vtc.vn/xa-hoi/anh-chung-cam-ket-khong-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-co-dung-d317940.html)

Nguyên văn ông viết: “Là người tham gia biên tập Hiến pháp năm 2013, tôi có điều kiện biết được những điểm sáng đổi mới quan trọng của Hiến pháp. Một trong những điểm sáng chói lọi nhất của Hiến pháp mới là quy định: “Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý” (Khoản 3, Điều 102, Hiến pháp năm 2013). Công lý là giá trị Tòa án được giao nhiệm vụ bảo vệ, chứ không phải pháp luật. Điều đáng nhấn mạnh hơn nữa ở đây là Hiến pháp còn không hề nhắc tới việc Tòa án có nhiệm vụ phải bảo vệ pháp luật”.

Đây là sự xuyên tạc không chấp nhận được. Nguyên văn điều 102 trong Hiến pháp mà ông Dũng trích như sau: Điều 102

1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

2. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định.

3. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông chỉ trích một đoạn ngắn mà cố tình không trích toàn bộ đoạn: Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Thưa ông, hai tiếng hợp pháp trong điều 102 có nghĩa là gì ông biết không? Đó là phù hợp các quy định pháp luật đấy ông ạ. Thưa ông, không thể nói khác, hệ thống tòa án trong thể chế chính trị của chúng ta làm nhiệm vụ tư pháp và bảo vệ pháp luật. Tiện thể, chúng tôi xin trích Hiến pháp 2013: Điều 107

1. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

2. Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định.

3. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Vâng, Hiến pháp ghi rõ: Bảo vệ pháp luật. Hay ông cũng muốn Viện Kiểm sát nhân dân đối đầu với Tòa án kiểu ông muốn. Quay trở lại bài viết của ông. Cái kiểu ông định nghĩa công lý nghe nó không xứng đáng với bằng tiến sĩ của ông, hay nói đúng hơn, ông không xứng đáng với bằng tiến sĩ ấy. Đây là ý kiến của ông cũng trong bài viết: “Công lý là giá trị gì mà Hiến pháp lại coi trọng đến như vậy? Xin thưa, công lý là sự kết tinh của lẽ phải, của lương tri và đạo đức. Đây là cái không phải người Việt Nam nào cũng có thể định nghĩa được, nhưng lại là cái người Việt Nam nào cũng cảm nhận được bằng tất cả con tim và khối óc của mình”. Hỡi ôi, ông Dũng muốn tòa án bảo vệ cái mà không mấy ai biết là gì? Thưa ông, công lý có nhiều định nghĩa, nhưng không có định nghĩa nào mơ hồ, thiếu logic hình thức như của ông cả. Ở lĩnh vực Luật học, công lý là lý lẽ phù hợp với các quy định pháp luật và các tiêu chuẩn đạo đức phổ biến của xã hội. Ông nên hiểu rõ.

Tuy nhiên, tôi hoàn toàn hiểu ông. Mục tiêu khi ông nói sàm, nói bậy chỉ nhằm để khuyến khích những rối loạn nhằm làm suy yếu chế độ này. Sự xuyên tạc Hiến pháp một cách trơ tráo chính là biểu hiện rõ nhất của sự suy thoái, tự diễn biến mà Đảng ta đã cảnh báo.

Tôi chỉ ngạc nhiên tại sao, cấp ủy Đảng nơi ông sinh hoạt không có ý kiến về những hoạt động của ông ít lâu nay. Và cũng không hiểu tại sao một số nơi vẫn mời ông đến nói chuyện, giảng dạy để ông tiếp tục truyền bá những điều xằng bậy.

Vũ Hương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 447

Ý Kiến bạn đọc