Thơ

Đáp án của anh

 

Em hỏi
vô vàn chuyện trên trời dưới đất
và chăm chú lắng nghe
anh nói ngọn ngành

Em hỏi
quyển sách nào hay nhất?
anh kể nửa đời vẫn còn đó nhiều trang

Em hỏi trong hoang mang
chuyện đông tây kim cổ
quá nhiều điều quả tình em chưa biết…

Và bất ngờ em hỏi
anh yêu em bao nhiêu là đủ?
anh chỉ trả lời
hết cuộc đời này dành để chứng minh.

Trần Nhã My
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 517

Ý Kiến bạn đọc