Thơ

Đánh mất

 

Có niềm vui thành nước
Có chút buồn hóa mây
Ta làm sao giũ được
Vui buồn luồn kẽ tay…

2017

Quang Chuyền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 462

Ý Kiến bạn đọc