Thơ

Dặn cháu ngày nhập ngũ

Cho cháu Nguyễn Lương Nguyên.

Chỉ còn chiều nay bác cháu mình bên nhau
Bắt đầu từ ngày mai cháu đã là anh bộ đội
Bắt đầu từ ngày mai đã phẳng lì chăn gối
Bố mẹ cháu không còn phải lo cháu đi chơi về khuya
Thay nỗi lo này bằng nỗi lo kia
Bắt đầu từ ngày mai cháu không được quyền ngủ dậy muộn
Bắt đầu từ ngày mai
cháu không
thể cứ thích thì làm theo ý muốn
Ra khỏi hàng là sẽ bị thừa ra
Có thể, bắt đầu từ ngày mai cháu mới hiểu được tấm lòng mẹ cha
Như bác lúc ở xa mới hiểu về ông bà, cha mẹ
Cũng chẳng sao, vì ý nghĩ của người già không giống như bọn trẻ
Chỉ có để cho măng vượt tầm mới có thể thành tre
Thay nỗi lo này bằng nỗi lo kia
Biết đâu, bắt đầu từ ngày mai mọi người lại nghĩ như cháu nghĩ
Không biết chúc lại cháu câu gì khi cháu dặn bác nhớ phải giữ gìn sức khỏe
Cháu cũng khỏe, bác mừng, cả bác cháu cùng lo…

Hùng Đô, mùng 8 Tết Đinh Dậu 2017

Nguyễn Hưng Hải
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 440

Ý Kiến bạn đọc