Thơ

Đá nói

 

Rừng triệu triệu năm
Đá chỉ lớn một lần
Dừng lại, thả sương lên
Mây xanh,
màu đá trời

Đá,
triệu triệu năm
Mặt đất, giường nằm
Bầu trời, lưng tựa
Với đá,
không mùa rét
Không bão giông

Triệu triệu năm,
Tĩnh tâm đá nói:
Cỏ ơi, đừng mọc nữa
Hoang vu hun hút theo

Qua vạn bậc cheo leo
Vượt khoanh đường chín khúc
Vượt chín tầng trời

Đá nói:
Mùa xuân rồi đó
Đá thong dong cùng người!

Hà Giang, 11/2017

Trịnh Công Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc