Alls

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử

Cuốn sách Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử do NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật phát hành nhân kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công (1968-2018) gồm có 100 tham luận tại Hội Khoa học cùng tên diễn ra ngày 29/12/2017 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là những bài viết của các nhà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh, sĩ quan và các nhà khoa học trong và ngoài quân đội với góc nhìn đa chiều về cuộc tiến công lịch sử.

So-486-Anh-minh-hoa---Cuoc-tong-tien-cong-va-noi-day-Xuan-Mua-Than-1968---Anh-1
Bìa sách và ảnh minh họa

Đại diện NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật chia sẻ: – Cuốn sách “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử” được coi như là một tài liệu tham khảo giúp bạn đọc, các nhà nghiên cứu hiểu hơn về một sự kiện hào hùng của dân tộc. Sự kiện Tết Mậu Thân 1968 đi vào lịch sử như một thắng lợi đỉnh cao của chiến tranh nhân dân, có ý nghĩa quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. Để kỷ niệm sự kiện lịch sử lớn này, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương in ấn và phát hành cuốn sách “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”. Sách bao gồm hai phần nội dung chính. Phần nội dung thứ nhất là các bài viết tái hiện chiến dịch hào hùng, khẳng định chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều bài viết tập trung làm rõ và khẳng định quyết định mở cuộc tiến công và nổi dậy bằng phương pháp tổng công kích, tổng khởi nghĩa đúng dịp Tết – thời điểm địch ít đề phòng nhất, lựa chọn đúng hướng tiến công chủ yếu nhằm vào đô thị, nơi tập trung đầu não chính quyền Sài Gòn, tổ chức lực lượng gây bất ngờ cho đối phương… là quyết định sáng suốt. Quyết định này thể hiện tinh thần sáng tạo, chủ động của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chỉ đạo, điều hành, tác chiến chiến lược. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đã tạo ra sự thay đổi đột biến về cục diện chiến tranh trên cả ba mặt trận: chiến lược, lực lượng và chính trị. Các bài viết mang tới cái nhìn đa diện, toàn cảnh về toàn bộ diễn biến cuộc tổng tiến công trên khắp chiến trường miền Nam. Qua đó, các tác giả nêu bật nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự Việt Nam ở cuộc tổng tiến công. Phần nội dung thứ hai của cuốn sách là những nhìn nhận, đánh giá thành quả, hạn chế trong tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Các bài viết đưa ra những kinh nghiệm, bài học về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng, về nghệ thuật tổ chức, khơi dậy và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, chớp thời cơ và vận dụng thời cơ, công tác đảm bảo, xây dựng tiềm lực, thế trận… Những kinh nghiệm đúc rút đó là cơ sở quan trọng có thể vận dụng vào xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Với kết cấu hai phần, cuốn sách mang tới cho độc giả cái nhìn đa diện, toàn cảnh về toàn bộ quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc tổng tiến công trên khắp chiến trường miền Nam, ý nghĩa lịch sử cùng những bài học kinh nghiệm rút ra cuộc tổng tiến công. Quyết định tổng tiến công này đã mở ra giai đoạn mới “vừa đánh, vừa đàm”.

Cao Nguyễn – Văn Lương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 486

Ý Kiến bạn đọc