Kính văn nghệ

Cứ tưởng…

Cứ tưởng mấy ông bà văn nghệ sĩ không quan tâm tới bầu cử, lề mề, ai dè mới mở cửa phòng bầu cử đã thấy mặt họ trước tiên, thấy hay quá, thấy mát dạ ghê đó ông Cử.

- Xóm tôi cũng vậy, có 2 nhạc sĩ, có 3 đạo diễn, có 6 nhà văn, có 4 nhà thơ, họ rủ nhau đi bầu cùng một lượt. Tính ra tinh thần công dân của họ còn cao hơn tôi với ông đó Tú Cát.

- Thì có nói gì đâu, tôi cũng đã có lời khen trước anh rồi mà. Bầu cử xong xuôi, suôn sẻ rồi, tôi thấy mừng quá. Hôm nay đọc báo, thấy thống kê lần bầu cử này có hơn 69 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu đó để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, 3.900 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 25.000 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 295.000 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã… Có 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội, trong số này có 97 người ngoài Đảng Cộng sản, chiếm tỉ lệ 11,15%. Theo cơ cấu đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam phân bổ, sẽ có ít nhất 35 người ngoài Đảng được bầu vào Quốc hội khóa mới này.

- Phường tôi đi bầu xôm tụ lắm, cứ như ngày hội, đông vui ghê, nhưng ngoài cái đông vui phải nói tới tinh thần trách nhiệm của bà con là rất cao. Qua cách trò chuyện với nhau, tôi thấy họ đã thông suốt luật bầu cử, biết được những người ra ứng cử, những người được đề cử rất rõ ràng, rồi còn thuộc từng con số bầu cho từng cấp nữa chứ, người dân phường tôi làm tốt lắm, đúng theo quy định. Đây là thời khắc quan trọng, là ngày hội toàn dân và cũng là cơ hội để nhân dân cả nước thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua hành động lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng làm đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tôi thấy Nhà nước của mình đã phát huy dân chủ, hoàn thiện cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; bảo đảm sự phù hợp của Luật với Hiến pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật để công dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử, ứng cử.

- Theo quan sát của tôi, các cử tri đã xác định quyền và nghĩa vụ của công dân, nêu cao ý thức trách nhiệm, căn cứ vào tiêu chuẩn cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử của mình, nghiên cứu kỹ tiểu sử của những người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn bầu ra những người xứng đáng vào Quốc hội, vào Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống chính trị của chúng ta, diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa trải qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đã giành được những thành tựu to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Cuộc bầu cử lần này diễn ra sau khi chúng ta tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cũng nhằm tiếp tục củng cố, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và tích cực, chủ động, hội nhập của đất nước chúng ta trong thời kỳ đổi mới.

- Thôi, vui rồi, vì cử tri cả nước đã có trách nhiệm, thể hiện quyền làm chủ tập thể của mình, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để tham gia cùng với Đảng, Nhà nước chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng như Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Nhìn tổng thể, chúng ta thấy rằng người dân đã thể hiện trách nhiệm công dân rất cao, mà trong đó thành phần văn nghệ sĩ đã góp phần thể hiện tốt, từ rày về sau đừng có nói họ tơ-lơ-mơ nữa nhé!

- Ờ,  tại lâu nay thấy họ im im, tưởng đâu họ không quan tâm đến vận mạng của đất nước…

- Trời ơi, đất nước mình đang sống mà không quan tâm là sao hả trời, mọi người cứ hay nghĩ xấu cho người ta. Đây không những là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của chính họ, tự họ phải quyết cho tương lai thôi. Với sự lựa chọn của từng cá nhân, thành phố của chúng ta sẽ có một bộ máy thật sự tài năng và tâm đức để lắng nghe các nguyện vọng của cử tri.

- Ờ, thôi từ đây không nghĩ xấu nữa, hoan hô văn nghệ sĩ đã đi bầu cử…

Tú Cát
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 403

Ý Kiến bạn đọc