Giới thiệu sách

Công bố sách xuất bản lần thứ nhất năm 2020 của NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật

 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật vừa tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ nhất năm 2020 với mục đích phục vụ tốt hơn nhu cầu của đông đảo bạn đọc. Sách xuất bản gồm nhiều thể loại khác nhau, như: chính trị, pháp luật, kinh tế, lịch sử, văn hóa – xã hội, và được phân bổ theo các nhóm chủ đề, gồm: Sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Sách phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); Sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam… Bên cạnh sách thuộc các chủ đề chính, NXB cũng đã ra mắt nhiều cuốn sách nghiên cứu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước, như: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay; bộ sách Các dân tộc Việt Nam; bộ sách Văn hóa biển đảo Việt Nam; Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam…

So-605--Cong-bo-sach-xuat-ban-lan-thu-nhat-nam-2020-cua-NXB-Chinh-tri-Quoc-gia-Su-that---Anh-1
Sách của NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật phát hành.

Trong số sách NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật phát hành, có thể kể vài cuốn tiêu biểu nhất, đó là cuốn sách có tựa “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” của Ban Tuyên giáo Trung ương, phục vụ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, tập hợp các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận. Qua các nội dung phân tích cho thấy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng.

Tiếp theo là cuốn sách “Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, gồm những bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn được tuyển chọn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu một số văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ ba là cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới”, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An sưu tầm, biên soạn. Sách gồm hơn 700 trang tư liệu ảnh quý, được xuất bản bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, đã hệ thống, khắc họa sinh động, sâu sắc những hoạt động quốc tế, ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện phong phú tư tưởng, nghệ thuật, phong cách ngoại giao đặc sắc của Người, toát lên tình cảm thắm thiết, niềm tin yêu, kính trọng và sự tôn vinh của Đảng ta, dân tộc ta và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hay cuốn sách “70 năm tác phẩm Cần, kiệm, liêm, chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn” của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; “Dân chủ, nhân quyền – mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch” của Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng; “Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” của Ban Tuyên giáo Trung ương…

Lê Văn – Phạm Chí
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 605

Ý Kiến bạn đọc