Thơ

Còn được hát

 

Như dòng sông Phó Đáy
Soi bóng đa Tân Trào
Thanh xuân bừng thức dậy
Mơ bay xa, bay cao

Theo người ra chiến trận
Nhịp tính tẩu, lời then
Se ông tơ bà nguyệt
Mà át tiếng bom rền…

Tôi hiếu kỳ tiếng hát
Róc rách máng nước lần,
Gặp cỏ cây đất nước
Cao hơn mình mấy phân

Cứ cao hơn như thế
Ngày giải phóng Sài Gòn
Có lời then rót mật
Ca vang Hồ Chí Minh…

Máng nước lần róc rách
Ngọt ngào lời mẹ cha
Lời đồng đội thiết tha
Hát thay người ngã xuống

Hát thay người ngã xuống
Bổng trầm bao ký thác
Nửa thế kỷ phong sương
Sông đã hòa biển lớn
Cõi đắm say vô thường…

Hà Nội, ngày 4-2020

Đoàn Thị Ký
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

Ý Kiến bạn đọc