Thơ

Con đọc thơ Người

 

Mùa Thu gõ cửa
Con đọc thơ Người
Vẫn thơ tỏa nắng
Vọng về nơi nơi…

Con đọc thơ Người
Xưa đêm buốt giá
Lạnh lùng ngục đá
Gông cùm đày đọa

Câu thơ ấm lửa
Con cầm trên tay
Câu thơ nhớ nước
Trông ra đêm dày
Kìa bình minh tới
Tin vào ngày mai…

Con cầm trên tay
Hiểu thêm lẽ sống
Hiểu trời cao rộng
Hiểu tình xanh trong…

Tự do nghìn tuổi
Hóa triệu bông hồng
Câu thơ ngục đá
Nặng tình núi sông…

Cuối tháng 8/2020

Lê Thị Xuân Hương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

Ý Kiến bạn đọc