Thơ

Còn chờ đợi nhau

 

Ngày về thượng ngọn gió đêm
Em từ buổi ấy để quên má hồng
Đò chiều vắng cả bến sông
Ai như em đó còn trông sang bờ

Đã xa mà vẫn còn chờ
Chiều thương vạt gió bây giờ về đâu
Con đường vẫn đó mùa ngâu
Trả em từ ấy một câu ân tình

Bàn chân đi mãi gặp mình
Một đàn chim én đi tìm tránh đông
Phù sa bồi lở dòng sông
Con đò đậu mãi mà không sang bờ

Xa nhau từ ấy đến giờ
Mùa thăm thẳm gió còn chờ đợi nhau…

404-b1-5 tầng
TP. Vũng Tàu

Đàm Xuân Hoán
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 558

Ý Kiến bạn đọc