Kính văn nghệ

Có một tháng 10 Nga…

Tôi đọc báo thấy Thư viện Quân đội vừa tổ chức Triển lãm sách, báo với chủ đề “Ánh sáng Tháng Mười” và Tọa đàm “Ý nghĩa và giá trị của Cách mạng Tháng 10 Nga đối với thế giới, nước Nga và Việt Nam” nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga sắp tới (7/11/1917 – 7/11/2017). Tự nhiên lòng thấy ngùi ngùi, mới đó mà đã 100 năm…

- À, tôi hiểu rồi, ông bạn ngùi ngùi là vì ông bạn từng ăn, ngủ, học và sống ở bên đó một thời gian mà.

- Cái đó thì dĩ nhiên rồi, nhưng tôi muốn nói đến cái chính mà cuộc tọa đàm đã nhắc đến, đó là “Ý nghĩa và giá trị của Cách mạng Tháng 10 Nga đối với thế giới, nước Nga và Việt Nam” kìa. Tham luận của Đại tá Lê Thế Mẫu, nguyên Trưởng phòng Thông tin Khoa học quân sự, Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng một lần nữa xác định: – Nếu không có Cách mạng Tháng 10 thì không có cách mạng Việt Nam. Thành công của Cách mạng Tháng 10 đã giúp cho Bác Hồ tìm ra con đường lý tưởng của cách mạng Việt Nam trong bối cảnh các cuộc cách mạng dân tộc đầu thế kỷ XX bị thất bại khi chưa có một chính đảng lãnh đạo. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đi vào lịch sử với tư cách đột phá, mở đường và dẫn đường, là một thành tựu to lớn trong tiến trình của lịch sử nhân loại.

- Bài học của Cách mạng Tháng Mười, của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới cũng như ở Việt Nam cho thấy, không trở ngại nào, không xu hướng đối lập nào có thể cản trở sự nghiệp phát triển tiến bộ của nhân loại trên con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

- Tôi có theo dõi và đọc bài tham luận của Thượng tướng, GS-TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, đồng chí ấy nói hay đó, là thế này nè: – Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và những gì mà cuộc cách mạng này tạo ra có sức lan tỏa, cổ vũ, lôi cuốn, thúc đẩy mãnh liệt đối với phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và phong trào công nhân quốc tế, làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của thực dân, đế quốc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh.

- Tôi có đọc một số tư liệu lịch sử, về vấn đề này, tôi nhớ sách sử có ghi rằng, khi đánh giá về vai trò, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”; “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người”.

- Đồng chí Tô Lâm nói rằng: – Đối với nước ta, sự kiện chính trị ở Liên Xô, Đông Âu luôn gợi lên trong tâm thức và nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân bài học cảnh tỉnh về tinh thần kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Nhà nước, xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân mang bản chất giai cấp, tính đảng, tính nhân dân sâu sắc. Trong bối cảnh mới, các thế lực thù địch ráo riết lợi dụng mọi điều kiện, nhất là sự kiện chính trị ở Liên Xô và Đông Âu để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” và các hoạt động chống phá, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động chia rẽ, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang với những thủ đoạn vô cùng tinh vi, nham hiểm nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của các Đảng Cộng sản, xóa bỏ hoàn toàn chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, như Lê-nin đã từng khẳng định: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”. Điều đó đồng nghĩa với việc, trong mọi hoàn cảnh, yếu tố “tự bảo vệ” luôn giữ vai trò quyết định sự tồn vong, phát triển vững mạnh của Đảng, Nhà nước và chế độ, trong đó giữ vững bên trong là chính, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong Lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm lực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Lực lượng vũ trang nhân dân là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng.

- Ông ấy nói hay đó, tôi chịu hết sức. Mà ông Lê-nin nói cũng không sai: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”.

- Vậy chúng ta phải hoan hô Cách mạng Tháng 10 Nga.

Tú Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 474

Ý Kiến bạn đọc