Thơ

Có một cuộc tình

 

Không phải là tình yêu đầu,
Cũng không là tình yêu cuối
Em đã yêu anh.

Cuộc tình đâu là tất cả
Chia nhau một nửa trái sầu
Rồi mai không còn nhau nữa
Cũng còn một nửa tìm nhau.
Cuộc tình không mong dài lâu
Hỏi còn bao nhiêu hờn tủi
Cho nhau một lời yêu cuối
Để còn kịp giấc chiêm bao
Xa rồi một chút tình đau
Có còn gì không để nhớ
Chiều nay nghe câu hát cũ
Ngoái tìm chiếc bóng về đâu?

Không phải là tình yêu đầu,
Cũng không là tình yêu cuối…
Phải không anh?

Ngô Thị Ý Nhi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc