Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Chuyện khôi hài trong giới Sử học hiện nay!

Trên Báo Thanh Niên ngày 26-2-2017 có đăng ý kiến của PGS-TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử VN. Tôi xin chép toàn văn như sau:

“Năm 1951, tại Hội nghị San Fransisco (Mỹ) thảo luận về vấn đề chấm dứt chiến tranh ở châu Á – Thái Bình Dương thì có ý kiến trao Hoàng Sa, Trường Sa về cho CHND Trung Hoa. Lúc đó ông Trần Văn Hữu, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của quốc gia VN đứng ra tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đời đã là lãnh thổ của VN. Đó là quan chức thời cận hiện đại tuyên bố sớm nhất về điều đó… Vậy chúng ta sẽ đặt ra vấn đề gì nếu ta nói đó hoàn toàn là ngụy. Chỉ có cái là chúng ta đánh giá về các nhà nước đó như thế nào”.

Đang nói về ông Trần Văn Hữu lại chuyển sang “đánh giá về các nhà nước…” nhưng chúng tôi cũng chưa nghe ông Trần Đức Cường đánh giá như thế nào nên trong bài viết nầy, chúng tôi cũng chỉ tập trung vào nội dung ông Trần Văn Hữu có phải là “ngụy” không mà thôi.

Câu hỏi của ông Trần Đức Cường thể hiện ý của ông là Trần Văn Hữu không phải ngụy 100%. Có thể ông ấy có một phần ngụy một phần chính thống chăng? Thật tình tôi bị bất ngờ, ngỡ ngàng và thấy lạ lùng với một câu hỏi như vậy. Tại sao ông Trần Đức Cường không hỏi cái chánh phủ “Nam kỳ tự trị” là cái gì, do ai dựng lên để ông Trần Văn Hữu làm bộ trưởng Tài chánh rồi phó thủ tướng, thủ tướng của chánh phủ ấy? (có tài liệu ghi ông Trần Văn Hữu là Thủ hiến Nam phần).

Sau ngày 23-9-1945, ai cũng biết, Pháp chiếm lại Sài Gòn, mở lại cuộc chiến tranh ở VN, khôi phục lại chế độ thuộc địa, là người VN chân chính sao ông Trần Văn Hữu ngay từ đầu đã hưởng ứng chủ trương nầy của Pháp, cái tên gọi “Nam kỳ tự trị” đã nói lên tất cả, là người chân chính sao lại bám vào kẻ thù để chia cắt Tổ quốc của mình?

Ông Trần Đức Cường cũng không hỏi “Quốc gia VN” là cái gì vậy? Từ năm 1947, Trần Văn Hữu cùng với Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, Phan Huy Quát, Lê Văn Hoạch, Nguyễn Tôn Hoàn… gặp nhau ở Hồng Kông để làm gì? Và cái “Quốc gia VN” ấy có phải là ngụy không?

Không phải ngụy sao lại theo lịnh của Chansons – tư lịnh quân đội Pháp đưa 500 lính và cảnh sát đàn áp hơn 15.000 sinh viên, học sinh ngày 9-1-1950 làm Trần Văn Ơn bị sát hại và nhiều người khác bị bắt và bị thương chỉ vì đấu tranh, biểu tình trước dinh thủ hiến Nam phần của Trần Văn Hữu đòi thả 12 sinh viên, học sinh bị bắt khi tổ chức bãi khóa để phản đối chính quyền bù nhìn.

Trần Văn Hữu không phải ngụy mà từ năm 1951 đã phê chuẩn chấp nhận viện trợ của Mỹ 16 triệu đô-la (tương đương với 117 triệu USD theo thời giá 2014) để Mỹ tiếp tục dính sâu vào việc xâm lược VN.

Không phải ngụy mà Trần Văn Hữu từ năm 1952 đã tổ chức cái gọi là “quân đội Quốc gia”, mở trường đào tạo sĩ quan Việt thay thế cho sĩ quan Pháp ở chiến trường VN, võ trang cho các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên Chúa, Bình Xuyên nhằm chống lại với Việt Minh, đàn áp những người kháng chiến chống Pháp.

Riêng việc phát biểu của ông Trần Văn Hữu ở Hội nghị San Fransisco (Mỹ) về Hoàng Sa và Trường Sa của VN, ông Trần Đức Cường cho rằng đó là “tuyên bố sớm nhất của một quan chức thời cận hiện đại…” của VN. Nói như vậy thì những bằng chứng lịch sử của tổ tiên chúng ta, cụ thể như việc vua Gia Long, Minh Mạng cho cắm mốc, dựng bia, ghi vào bản đồ của nước Đại Nam phần lãnh thổ nầy là của VN chẳng có ý nghĩa gì sao? Hơn thế nữa, thời điểm năm 1951 ông Hữu là thủ tướng của “Quốc gia VN” mà “Quốc gia VN” là chính phủ bù nhìn do Pháp dựng lên và sự thật là Pháp đã xâm chiếm lãnh thổ VN trong đó có xứ Nam kỳ, có cả Hoàng Sa và Trường Sa nữa nên ông Hữu chỉ là cái loa phát lên tiếng nói của Pháp, đòi giao Hoàng Sa, Trường Sa cho VN nhưng thực chất là cho thực dân Pháp vì đây là một phần thuộc địa của nó, chứ có phải đó là tiếng nói của nhân dân VN nhằm giành lại phần đất thiêng liêng của Tổ quốc đâu !

Nói về Tổ quốc, Trần Văn Hữu mang quốc tịch Pháp, thời đó những người có quốc tịch Pháp là “sang” lắm! Ông Trần Văn Hữu đâu còn là người VN nên ông đâu có thờ Tổ quốc VN, ông đã “lỡ” thờ tổ quốc Lang Sa mất rồi. Cũng giống như Phạm Quỳnh trước đó, trong thư ngõ gởi cho Pôn Rây-nô – Bộ trưởng thuộc địa của Pháp: “Về phương diện quốc gia thì sự khủng hoảng ấy có thể tóm lại một câu như sau: Chúng tôi là một dân tộc đang đi tìm tổ quốc mà chưa thấy tổ quốc ở đâu… Chúng tôi chỉ thỉnh cầu quan lớn có một điều, một điều rất thiết tha quan hệ hơn cả các điều khác, là xin ngài cho chúng tôi cái tổ quốc để chúng tôi thờ” (Tổng tập Trần Văn Giàu – và theo Trần Văn Giàu chủ nghĩa quốc gia của Nam Phong là chủ nghĩa quốc gia ăn xin).

Ông Trần Đức Cường định mượn chuyện Hội nghị San Fransisco để rửa bớt cái nhơ nhớp trên mặt của Trần Văn Hữu chăng!? Khó lắm! Những bài học lịch sử có giấy trắng mực đen còn đó; vong linh, hài cốt của những anh hùng liệt sĩ còn đó; không ai có quyền làm trái với tinh thần của những núi xương, sông máu và nỗi đau của hàng triệu người VN phải chịu đựng trong cuộc kháng chiến cứu nước vừa qua.

Cao Đức Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 458

Ý Kiến bạn đọc