Người tốt - Việc tốt

“Chúng ta tự coi mình là học trò của Lênin…”

Kỷ Niệm 152 Năm Ngày Sinh V.i. Lênin (22/4/1870 – 22/4/2022)

 

Tháng 7/1924, tại Đại hội V Quốc tế Cộng sản họp tại Mátxcơva (Liên Xô), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi: “Vì chúng ta tự coi mình là học trò của Lênin, cho nên chúng ta cần phải tập trung tất cả sức lực và nghị lực để thực hiện trên thực tế những lời di huấn quý báu của Lênin đối với chúng ta về vấn đề thuộc địa cũng như các vấn đề khác”(1). Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Đạo (L’Humanité) – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp ngày 15/7/1969, Người đã khẳng định: “Về phần chúng tôi, chính là do cố gắng vận dụng những lời dạy của Lênin, nhưng vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt Nam ngày nay, mà chúng tôi đã chiến đấu và giành được những thắng lợi to lớn như đồng chí đã biết”.

tapchi20--Chung-ta-tu-coi-minh-la-hoc-tro-cua-Lenin---Anh-3
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (1960). (Ảnh tư liệu lịch sử)

Hoàn Toàn Tin Theo Lênin

Trong bài viết “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin” (Báo Nhân Dân, ngày 22/4/1960) nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhớ lại: “Tôi kính yêu Lênin vì Lênin là một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình”. Sau khi đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin với tinh thần “Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”, Người đã hoàn toàn tin theo Lênin. Lúc ấy, Người vô cùng xúc động: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”(2).

Bắt đầu từ cuối năm 1923, Chủ tịch Hồ Chí Minh theo học Trường Đại học Cộng sản của những người lao động phương Đông tại Liên Xô. Trường thành lập tại Mátxcơva vào năm 1921, theo quyết định của Lênin và Quốc tế Cộng sản, nhằm mục đích đào tạo cán bộ cách mạng trước hết cho các nước phương Đông thuộc Liên Xô và các nước thuộc địa và phụ thuộc.

Tại Trường Đại học Cộng sản của những người lao động phương Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết rất nhiều bài báo về Lênin. Đầu tiên là bài viết “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên Báo Sự Thật (Pravda) – cơ quan ngôn luận của Trung ương của Đảng Cộng sản Liên Xô – ra ngày 27/1/1924 khi Người nhận được tin Lênin qua đời vào ngày 21/1/1924. Người viết: “… người lãnh tụ vĩ đại này sau khi giải phóng nhân dân mình, còn muốn giải phóng các dân tộc khác nữa… Và để thực hiện mục đích ấy, Người đã vạch ra một cương lĩnh cụ thể”.

Trong bài viết “Lênin và các dân tộc phương Đông” đăng trên Báo Người Cùng Khổ (Le Paria) ra ngày 1/7/1924, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Không phải chỉ thiên tài của Người, mà chính là tính coi khinh sự xa hoa, tinh thần yêu lao động, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị, tóm lại là đạo đức vĩ đại và cao đẹp của người thầy, đã ảnh hưởng lớn lao tới các dân tộc châu Á và đã khiến cho trái tim của họ hướng về Người, không gì ngăn cản nổi”.

tapchi20--Chung-ta-tu-coi-minh-la-hoc-tro-cua-Lenin---Anh-4
Chủ tịch Hồ Chí Minh (thứ nhất, bên trái) cùng với các đại biểu dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản
tại thủ đô Mátxcơva – Liên Xô vào năm 1924. 
(Ảnh tư liệu lịch sử)

Ngày 21/1/1926, nhân kỷ niệm 2 năm ngày mất của Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Lênin và phương Đông” trên Báo Tiếng Còi (Gudok), cơ quan ngôn luận của ngành giao thông vận tải Liên Xô. Người khẳng định: “Lênin là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa… Đối với tất cả các dân tộc bị áp bức và bị nô dịch, Lênin đã thể hiện một bước ngoặt trong lịch sử cuộc đời đau khổ và bị mất quyền của họ, đã tượng trưng cho một tương lai mới, xán lạn”.

Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” (1927), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”(3).

Từ năm 1934-1938, tại Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh theo học Trường Quốc tế Lênin và sau đó làm việc tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Quốc tế Cộng sản.

Ngày 28/1/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về nước trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Từ ngày 8/2/1941, Người ở và làm việc tại hang Cốc Bó ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Người đã đặt tên cho núi Phja Tào là núi Các Mác và con suối Khuổi Mịn là suối Lênin. Trên một chiếc bàn đá, Người đã dịch cuốn sách “Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô” để làm tài liệu hoạt động cho cách mạng Việt Nam. Những điều này thể hiện tư tưởng, mục tiêu, đường lối và niềm tin của Người vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Trong bài viết “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin” (Báo Nhân Dân, ngày 22/4/1960) nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi với thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.

Trong bài “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc” viết cho Báo Sự Thật (Pravda) của Liên Xô, số ra ngày 1/11/1967, nhân kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Đi theo con đường do Lênin vĩ đại vạch ra, con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi rất to lớn. Chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng Tháng Mười vẻ vang, đối với Lênin vĩ đại… là vô cùng sâu sắc”(4).

Học Tập Lênin

Về con đường cứu nước, từ chủ nghĩa yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại do Lênin vạch ra. Trong bài viết “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin” (Báo Nhân Dân, số 2.226, ngày 22/4/1960), Người nhớ lại: “Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác – Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”(5). Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công đã khẳng định con đường cứu nước, giải phóng dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm ra là đúng đắn! Người nhấn mạnh: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Đó là thắng lợi đầu tiên của Chủ nghĩa Mác – Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Cách mạng đã đập tan xiềng xích của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật nhào chế độ quân chủ phong kiến thối nát trên đất nước ta, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á”(6).

Về Đảng cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Kinh nghiệm bản thân của Việt Nam chứng tỏ rằng chính là nhờ Đảng của những người Bôn-sê-vích và của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại mà ở Việt Nam có một đảng mác-xít – lê-nin-nít”(7). Trong tác phẩm “Đường Kách Mệnh” (1927), Người cũng đã chỉ rõ: “Cách mạng Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mạng thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc. Phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo Mã Khắc Tư và Lênin…”(8). Đảng cách mạng đó được Người sáng lập ngày 3/2/1930. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, Lênin tuyên bố: “Cần phải đuổi ra khỏi Đảng những kẻ gian giảo, những đảng viên cộng sản đã quan liêu hóa, không trung thực, nhu nhược và những người Mensêvích(9), tuy “bề ngoài” đã được phủ một lớp sơn mới, nhưng trong tâm hồn thì vẫn là Mensêvích”(10). Tiếp thu kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh về việc xây dựng Đảng: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(11).

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn sau khi hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thì “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Thực hiện đúng lời dạy của Người, Đảng ta luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, đưa đất nước tiến bước thành một nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Huế, ngày 31/3/2022

Nguyễn Văn Toàn
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 20

—————-
(1) Hồ Chí Minh, “Về Lênin và Cách mạng Tháng Mười”, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.154.
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.127.
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia Hà Nội, 2011, tr.289.
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.309.
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.228.
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.544.
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 8, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.585.
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.304.
(9) Mensêvích là những người cho rằng giai cấp tư sản sẽ đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc cách mạng ở Nga, giai cấp vô sản chỉ là trợ thủ của giai cấp tư sản còn giai cấp nông dân không có vai trò gì trong cuộc cách mạng. Lênin đã cực lực phản đối quan điểm này. Những người ủng hộ Lênin được gọi là những người Bônsêvích.
(10) V.I. Lênin: Toàn tập, tập 44, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, tr.154.
(11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.510.

Ý Kiến bạn đọc