Trong nước

Chung khảo các tác phẩm Văn học, Nghệ thuật, Báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 – 2020

 

Ngày 26/3/2020, Hội đồng chung khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, Nghệ thuật, Báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 – 2020 đã tổ chức cuộc họp, thẩm định trên 300 tác phẩm; 60 hồ sơ thành tích về hoạt động quảng bá thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản. Đây là kết quả sơ khảo của các Hội đồng văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, hoạt động quảng bá thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản.

Đồng chí Nguyến Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Chủ tịch Hội đồng chung khảo chủ trì họp.

So-588--Chung-khao-cac-tac-pham-Van-hoc-nghe-thuat-bao-chi-ve-chu-de-Hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho-Chi-Minh-giai-doan-2018-2020---Anh-1

Trên cơ sở Quy chế Giải thưởng, Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo Giải thưởng giai đoạn 2018 – 2020 đã làm việc nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, tiến hành thẩm định trên 300 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, sách và 60 hồ sơ báo cáo thành tích về hoạt động quảng bá thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản; tiếp thu, xem xét kỹ lưỡng những thông tin liên quan đến Quy chế Giải thưởng, Kết luận của Ban Chỉ đạo Giải thưởng.

Các tác phẩm, hồ sơ nêu trên được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tuyển chọn, gửi về Hội đồng sơ khảo chuyên ngành Trung ương và tổ chức chấm sơ khảo trong tháng 2/2020. So với các đợt trước, giai đoạn 2018 – 2020 có nhiều tác phẩm tham gia hơn, như: lĩnh vực báo chí nhận được hơn 500 tác phẩm, hồ sơ; âm nhạc 115 tác phẩm; mỹ thuật 263 tác phẩm, nhiếp ảnh 116 tác phẩm, sân khấu 64 tác phẩm; nội dung, hình thức quy mô cũng đa dạng, phong phú hơn. Các tập thể tham gia hoạt động quảng bá tăng lên, nhất là các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan Tuyên giáo tỉnh, Thành ủy, cơ quan báo chí, đơn vị xuất bản.

Kết luận cuộc họp của Hội đồng chung khảo, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng chung khảo yêu cầu các thành viên hoàn thiện kết quả thẩm định, giao Tổ Thư ký – Giúp việc tổng hợp trình Ban Chỉ đạo Giải thưởng, Lãnh đạo Ban xem xét, quyết định tặng giải thưởng, khen thưởng.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, với nhiều nội dung phong phú và thiết thực. 

Trong giai đoạn hiện nay, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng.

Lê Thành – Ngọc Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 588

Ý Kiến bạn đọc