Thơ

Chùa làng

 

Chùa làng tôi chẳng có sư
Sau vườn cây táo hình như không còn
Vãi làng tôi vẫn sòn sòn
Một rằm hương khói lần mòn đốt tay

Mưa vừa giăng bụi vừa bay
Hình như táo rụng gió lay sau chùa
Hình như nắng ở trong mưa
Chỉ hơi hơi nắng, chỉ vừa vừa thơm

Kìa ai mắc áo lên chuông
Tiếng chay tiếng mặn tay buông, tay cầm…
Không sư, đôi mắt đen rầm
Vãi làng tôi gió qua lần vải thưa

Chiều nay theo mẹ lên chùa
Có cô gái trẻ bỏ bùa vào tôi
Lộc chùa đâu chỉ oản xôi
Hình như quả táo trên môi đang giòn…

Hùng Đô, ngày 19/12/2016

Nguyễn Hưng Hải
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 505

Ý Kiến bạn đọc