Thơ

Chú Tư “đi chỗ khác chơi” thật rồi!

* Kính tiễn nhà văn Trang Thế Hy.

Nhẹ nhàng chú Tư ra đi
Như trái dừa rụng đã khi khô già…

Ghế, bàn trống
Người đi xa…
Ngửa nghiêng trơ mấy chung trà tri âm
Hiên sau chuối trổ hoa râm
Đón người thanh bạch về nằm kề bên
“Mưa ấm” đất mãi gọi tên
“Nợ nước mắt” chú đáp đền quê hương
Những khi gió lặng, sóng trườn
“Đắng và Ngọt” chú chỉ đường chúng tôi…

Hôm kia, hôm qua… đây thôi
Nay chú “đi chỗ khác chơi” thật rồi!

8.12.2015
* Những chữ in nghiêng là tác phẩm và lời nói của nhà văn Trang Thế Hy.

Trần Thế Vinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 384

Ý Kiến bạn đọc