Người tốt - Việc tốt

Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ nhân của thế giới

Kỳ I 
LTS: TIẾN TỚI KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 – 19-5-2015), BÁO VĂN NGHỆ TP. HCM XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BÀI “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – VĨ NHÂN CỦA THẾ GIỚI”. VÌ BÀI DÀI NÊN CHÚNG TÔI PHẢI ĐĂNG NHIỀU KỲ. TRONG SỐ BÁO KỲ SAU, CHÚNG TÔI SẼ GIỚI THIỆU BÀI PHÁT BIỂU CỦA TS MODAGAT AHMED – GIÁM ĐỐC UNESCO, ĐẠI DIỆN KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG, ĐẠI DIỆN ĐẶC BIỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC UNESCO TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

hochiminh-2

NQ_UNESCO2

NQ_UNESCO3

Toàn văn nghị quyết của UNESCO về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại hội đồng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (tiếng Anh Unites Nations Educational Scientific and Cultural Organization, viết tắt là UNESCO), khóa họp lần thứ 24 tại Paris, từ ngày 20-10 đến 20-11-1987, đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghị quyết đã ghi nhận năm 1990, đánh dấu 100 năm kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Nghị quyết khẳng định rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Nghị quyết khuyến nghị các quốc gia thành viên tham gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người. Nghị quyết đề nghị Tổng Giám đốc UNESCO triển khai các biện pháp thích hợp để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm tổ chức nhân dịp này, đặc biệt những hoạt động sẽ diễn ra ở Việt Nam.
Với tinh thần của Nghị quyết UNESCO, Hội thảo quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa lớn đã được tổ chức tại Hà Nội. Có 70 đại biểu quốc tế thuộc 34 nước, với hơn 1.000 đại biểu Việt Nam gồm các nhà khoa học, các nhà hoạt động xã hội tham dự hội thảo. Tại hội thảo này, Tiến sĩ Át-mét (Modagat Ahmed), Giám đốc UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đại diện đặc biệt của Tổng Giám đốc UNESCO đã khẳng định “một phương diện khác của con người Hồ Chí Minh đó là một nhà văn hóa lớn”.
Đã hơn 25 năm qua từ khi có Nghị quyết của UNESCO, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến của các thế lực thù địch nhất là số người Việt Nam rời bỏ Tổ quốc chạy ra nước ngoài làm việc tại các trung tâm chống cách mạng Việt Nam cho rằng không có Nghị quyết của UNESCO về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, xin cung cấp những tài liệu chứng minh rõ ràng việc tổ
chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa UNESCO đã vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất.
Trên thế giới, chưa có một danh nhân nào được 88 quốc gia ra “Nghị quyết kỷ niệm” như Bác Hồ của ta.
1.Từ ngày 20-10 đến 30-11-1987, Đại hội đồng UNESCO khóa 24 họp, có mục xét các danh nhân kỷ niệm vào các năm “tuổi chẵn”. Đến dự có 159 quốc gia (lúc đó phe Xã hội Chủ nghĩa có 8 thành viên, với bối cảnh các nước Đông Âu đang đổ vỡ), với nguyên tắc đủ 100% số phiếu (nếu là khóa họp của Ban chấp hành, chỉ cần đủ đa số phiếu).
Với nội dung: Trong ba năm 1988, 1989, 1990, những danh nhân đúng vào tuổi 100 để thế giới kỷ niệm. Mức độ danh nhân có thể khác nhau: Danh nhân văn hóa, Nhà hoạt động kiệt xuất, Nhà thơ vĩ đại… Kỳ này, có 3 vị được xét:
- Ông Nê-ru, Ấn Độ, sinh năm 1889.
- Ông Hồ Chí Minh, Việt Nam, sinh năm 1890.
- Ông Hadara (nhà sử học vĩ đại) Liên Xô.
Ông Nêru, dễ xét hơn, chỉ trong 45 phút là xong, vì Ản Độ là nước lớn, trung lập, ổn định về kinh tế, đạt mức cao “Nhà quán quân của phong trào giải phóng dân tộc”.
Bác Hồ được xét với nội dung khác, phải 7 tiếng đồng hồ mới xong. Vì Bác là danh nhân văn hóa tiêu biểu cho nền văn hóa nhân loại, Anh hùng giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Cũng còn bởi có 3 nước “ăn tiền” của nước khác đến gây khó khăn. Tất nhiên không dám gây trực tiếp, bởi chạm đến lòng tôn kính của đại biểu các nước đối với Bác Hồ, họ đành quanh co: Cuộc họp Đại hội đồng UNESCO kỳ này chỉ xét danh nhân có năm tuổi chẵn vào năm 1989, còn danh nhân có năm tuổi chẵn vào năm 1990 thì tạm hoãn để bàn lại tiêu chuẩn, bởi lâu nay ta xét vĩ nhân chưa chặt chẽ, còn có kẽ hở…, số còn lại hoãn đến năm đầu tiên của thế kỷ XXI! (nghĩa là 10 năm sau, mà đời người chỉ có một lần 100 tuổi). Thế là đại biểu các nước phản ứng mạnh mẽ, cho rằng Hồ Chí Minh là ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc, không xét là không công bằng. Cuối cùng 100% chấp nhận xét.
Kỳ họp này, bà Chủ tịch UNESCO là người Thái Lan, làm chủ tọa phiên họp. Dù lúc đó quan hệ giữa nước ta và Thái Lan chưa thuận như bây giờ, nhưng bà lại có bản tham luận rất hay về Hồ Chí Minh.
Những điểm chính các nước tôn vinh về Bác: Cách đây gần 45 năm, các nước thuộc địa trên thế giới chìm trong một đêm dài nô lệ, chưa có nước nào giành được độc lập, thì nước Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã dám đương đầu với một nước có nhiều thuộc địa và giành thắng lợi, mở đầu cho thời kỳ giải phóng dân tộc. Liên hợp quốc thấy rằng, Hồ Chí Minh đã đề ra phong trào xóa nạn mù chữ đầu tiên vào năm 1945 (Liên hợp quốc vào đầu thập niên 90 mới đề ra cho thế giới). Đây là nguyên thủ một quốc gia nhỏ mà có tầm nhìn dự báo chiến lược. Đã thấy được dân còn đói, dân còn dốt thì nguy cơ mất nước còn bị đe dọa. Hồ Chí Minh là người đề ra Tết trồng cây đã hơn 30 năm để bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái. Đó là nhà văn hóa kiệt xuất.
Thế giới ngày nay là thế giới đối thoại (tránh đối đầu), thì Hồ Chí Minh đã có tư tưởng đối thoại từ năm 1946. Thật vậy, khi muốn quân Tưởng rút khỏi nước ta (lúc đó ta chưa đủ mạnh), ta đã đúc một tượng người bằng vàng nặng 54 ký để tặng cho viên tướng cầm quân Tưởng, trong lúc tuần lễ vàng năm 1946 ta chỉ thu được 375 ký. Khi Tưởng rút quân, để cố tránh cuộc chiến tranh Pháp – Việt, Bác phải sang Pháp 4 tháng để đối thoại, đi từ ngày 30-5 đến 20-10-1946 mới về đến Hải Phòng. Do đó, Liên hợp quốc coi Hồ Chí Minh là người đầu tiên đề ra đối thoại và đã tiến hành đối thoại (kể từ khi có Liên hợp quốc).
Liên hợp quốc còn xét Hồ Chí Minh về mặt đạo đức: 
24 năm là nguyên thủ quốc gia mà không tha hóa. Hồ Chí Minh là một nhân cách của người cầm quyền kiểu mới.
Khi chưa có chính quyền, Người sống với nhân dân, khi giành được chính quyền, Người phục vụ nhân dân. Người tiêu biểu cho thế kỷ XX – thế kỷ mà thế giới đang đứng trước một thảm họa tha hóa về văn minh vật chất. Khi Người qua đời, ngoài căn nhà sàn (để lại), không có một cái gì của riêng mình. Hồ Chí Minh là người cộng sản hội tụ được cả tinh hoa, trí tuệ của Đông – Tây…
Bác Hồ của ta là danh nhân văn hóa thế giới thứ 21. Được ghi là “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”. Cũng cần nói thêm: Trên thế giới, chưa có một danh nhân nào lại được 88 quốc gia ra “Nghị quyết kỷ niệm” như Bác Hồ ta. Có nước viết Đề cương kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hồ Chí Minh, dày đến 84 trang…” (Bài của VÕ GIÁP).

(Còn tiếp)

Nguyễn Xuân Ba

Ý Kiến bạn đọc