Người tốt - Việc tốt

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân cường thì quốc thịnh”

 

Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi “Sức khỏe và thể dục” (Xem “Hồ Chí Minh – Toàn tập”, tập IV, NXB Sự thật, Hà Nội – 1984, tr.122), động viên toàn dân hăng hái luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe để phục vụ tốt công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Vì thế, ngày 27/3 hằng năm đã trở thành ngày Sức khỏe toàn dân của nước ta.

Trong văn bản nói trên, trước hết Bác Hồ nêu lên vai trò hết sức to lớn của vấn đề sức khỏe đối với việc xây dựng đất nước và mục đích, ý nghĩa của việc phát động toàn dân tích cực luyện tập thể dục, chăm sóc sức khỏe: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”.

Vì thế, bổn phận của mỗi người dân yêu nước là phải hăng hái luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe. Bác và Chính phủ trao quyền cho cơ quan đảm trách nhiệm vụ và tạo điều kiện để toàn dân làm tốt công việc hệ trọng này: “Vậy nên, luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe./ Bộ Giáo dục có Nha Thể dục, mục đích để khuyên và dạy cho đồng bào tập thể dục, đặng giữ gìn và bồi đắp sức khỏe”.

So-543--Chu-tich-Ho-Chi-Minh---Dan-cuong-thi-quoc-thinh---Anh-1
Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện sức khỏe bằng tập tạ hàng ngày. (Nguồn : baothuathienhue.vn)

Nếu mỗi người dân chăm chỉ luyện tập thể dục, thì sức khỏe tốt, tinh thần lành mạnh, nhất định sẽ làm cho đất nước hưng thịnh! Là một công dân nước Việt, Bác Hồ cũng thực hiện đầy đủ “bổn phận” luyện tập thể dục và giữ gìn sức khỏe, đồng thời Bác cũng là tấm gương sáng về việc này: “Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập”.

Quả vậy! Những năm tháng Bác Hồ bôn ba khắp năm châu tìm đường cứu nước, cứu dân, dù điều kiện hoạt động cách mạng cực kỳ gian khổ, đời sống vô cùng thiếu thốn, lại còn bị tù đày, nhưng Bác vẫn luôn luôn luyện tập thể dục, để có sức khỏe và tinh thần minh mẫn làm việc cách mạng. Từ trước ngày đưa ra Lời kêu gọi “Sức khỏe và thể dục” giữa tháng 9/1943, mới thoát khỏi gông cùm trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, sức khỏe Bác rất yếu nhưng Người vẫn ngày ngày tập leo núi để phục hồi sức khỏe. Bài thơ chữ Hán “Tân xuất ngục, học đăng sơn” (“Mới ra tù, tập leo núi”) ở phần cuối tập “Ngục trung nhật ký” của Bác là minh chứng về điều này:

“Núi ấp ôm mây, mây ấp núi,
Lòng sông gương sáng, bụi không mờ.
Bồi hồi dạo bước Tây Phong Lĩnh,
Trông lại trời Nam, nhớ bạn xưa”

(Theo tập “Thơ Hồ Chí Minh”, NXB Giáo dục, Hà Nội – 1977, tr.138; bản dịch).

Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ở chiến khu Việt Bắc nhiều khó khăn, thiếu thốn, Bác bận trăm công nghìn việc cách mạng nhưng Người vẫn tập thể dục, luyện võ đều đặn. Bác lại còn dạy võ, tham gia đánh bóng chuyền và đôi khi cả bóng đá với các đồng chí giúp việc. Sau ngày về tiếp quản thủ đô Hà Nội, cho đến trước lúc đi xa, Bác vẫn kiên trì tập thể dục, cuốc đất trồng rau, trồng hoa trong khu vườn Phủ Chủ tịch và tham gia lao động với bà con nông dân mỗi khi Bác về thăm các hợp tác xã. Đấy không chỉ là tác phong và tinh thần gần dân của một vị lãnh tụ cộng sản vĩ đại, để cảm thông với nhân dân, mà còn là một cách làm gương về việc luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe. Tất cả những điều đó, Bác chỉ nhằm động viên nhân dân chăm lo luyện tập thể dục, có sức khỏe tốt, để hăng hái tham gia kháng chiến, kiến quốc, xây dựng đời sống hạnh phúc, ấm no.

Học tập và làm theo tấm gương rèn luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe của Bác Hồ, các ngành y tế, văn hóa, giáo dục và quốc phòng nước ta đã đẩy mạnh công tác TDTT và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong những năm qua, thu được những kết quả ngày càng to lớn. Phong trào “Khỏe vì nước”, các buổi sáng tập thể dục theo Đài phát thanh – truyền hình trung ương và địa phương, các “Hội khỏe Phù Đổng”, kết hợp với những “Ngày Quốc phòng toàn dân”, phong trào tập thể dục giữa giờ làm việc ở các cơ quan, công sở và các hoạt động TDTT muôn hình muôn vẻ từ trong mỗi gia đình đến toàn xã hội, cùng với việc các đoàn thể thao nước ta tham gia các kỳ thi đấu quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, rầm rộ. Theo Lời kêu gọi của Bác, toàn dân toàn quân đều có ý thức tự giác, tự nguyện luyện tập TDTT, bồi bổ sức khỏe, để đưa nước nhà tiến tới giầu mạnh, văn minh. Điều đó thể hiện lòng yêu nước và tinh thần tự cường của dân tộc ta. Bởi “Dân cường thì quốc thịnh” – như lời Bác Hồ dạy.

Đào Bá
(Quận Hải An – Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 543

Ý Kiến bạn đọc