Thơ

Chữ em qua núi

 

Còn hai ngọn núi nữa là tới trường
chữ ướt đầm sương muối
giọng cười đóng băng
mà chẳng lạnh trong tim mình

Người yêu em ở bản Mông
thì em đưa chữ về bản Mông
đường xa ngại gì
từng con chữ xinh xinh tròn tròn
theo em băng đèo lội suối…
Mùa này dốc trơn trợt
một lần hai lần
ngã giúi giụi
chữ bật dậy lấm lem bùn

Ngày bấc như kim châm
bầy trẻ cần chăn ấm
đêm ai đốt lửa sưởi?
mùi khoai sắn co ro, mà mơ mùi cơm lam
chữ rụng chỗ này chỗ nọ
câu chưa tượng vóc tượng hình

Đường gập ghềnh, chữ chồm chồm trong giáo án
một ngày đường lên rải nhựa
bản làng chữ mọc xanh xanh
từ tấm lòng
chuyện tình như hoa ban nở mãi

Còn hai ngọn núi nữa là tới lớp
sương không giăng được trong lòng
chữ em nóng hổi
dự báo thời tiết ngày mai nắng về
nhờ Mẹ phơi váy áo.

10/11/17

Lê Hào
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 484

Ý Kiến bạn đọc