Thơ

Chờ xuân

 

Bướm đợi chờ cánh non
trên cành mai vừa trổ
ong đợi chờ muôn hoa
ở vườn xuân vừa nở

Ruộng đồng chờ mưa ngâu
đem nước về nẩy hạt
mùa xuân sẽ bắt đầu
khi ta xong mùa gặt

Anh chờ em bên đời
như mây trời phiêu bạt
vượt núi đồi chơi vơi
hay rừng sâu gềnh thác

Bướm ong chờ hương xuân
anh đợi em vườn mộng
lộc non đầy khát vọng
vừa nở giữa lòng mình…

1-11-2017

Trần Biên Thùy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc