Thơ

Chỗ mẹ có mưa không?

 

mùa hè cái nhớ bủa vây
nhớ quay quắt nhớ đêm ngày. Thuở xưa
Mẹ về áo đẫm giấc trưa
nắng chang chang nắng vách thưa nắng vào!
đông xưa những trận mưa rào
gió như thổi hết rét vào… Mẹ ta
lời ru xưa ngát hương hoa
để cho nỗi nhớ vỡ òa hôm nay!
thu về nhớ những áng mây
trôi cùng ta suốt tháng ngày trẻ thơ
trôi vào tận những giấc mơ
ta buồn nhớ Mẹ hoen mờ giấc khuya!
còn gì khi đã cách chia
ngày xưa đó chim non lìa cành xuân
đường trần lạc lối bâng khuâng
Mẹ xa ta mất cả vầng trăng soi!
nằm nghe gió thoảng qua đồi
Mẹ! Con nhớ Mẹ bồi hồi. Mẹ ơi…
chiều nay phố có mưa rơi
lo chỗ Mẹ… bỗng bời bời nỗi lo!

“Mẹ ơi! Chiều nay chỗ mẹ có mưa không?”

Saigon, 16 giờ 10 thứ ba, 26.5.2015

Bùi Nguyễn Trường Kiên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc