Thơ

Chiều nay qua bên kia phố

 

Chiều nay qua bên kia phố
Thấy mưa chạnh nhớ quê nghèo
Thấy bông giàn bầu giàn bí
Xót đời mẹ lắm gieo neo

Thấy con sông mùa nước lũ
Thương cha gồng giữ tay chèo
Thấy dây trầu xanh giậu cũ
Quê chồng chắc chị hẩm hiu?

Thấy mùa đông đầy sương giá
Ngại em áo mỏng gánh bèo
Nghe bên hè con dế gáy
Vo tròn tuổi nhỏ buồn thiu

Chiều nay qua bên kia phố
Sững sờ tóc đã muối tiêu!

Trần Văn Nghĩa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 514

Ý Kiến bạn đọc