Thơ

Chia tay Đà Nẵng

 

Chia tay Đà Nẵng thêm lần nữa
Sông Hàn sóng gợn phía cầu quay
Sương đêm còn đọng trên mắt lá
Mới chớm sang thu lạnh dấu giày.

Chẳng biết bao giờ trở lại đây
Nhớ đêm trăng khuyết thấm vai gầy
Đường khuya quán nhỏ tìm hơi ấm
Rượu chửa nghiêng bình mắt đã say.

Đà Nẵng chia xa đã ngàn ngày
Tôi về khu chiến gió mưa bay
Tiếng chuông Linh Ứng(*) như còn vọng
Mì Quảng lâu rồi ớt vẫn cay.

Hà Thiên Sơn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 505

 (*) Tên một ngôi chùa ở TP. Đà Nẵng.

Ý Kiến bạn đọc