Thơ

Câu thơ cất lưu câu thơ thắp niệm

 

thơ không đến ở cùng đời mẹ
quê mùa hôm sớm vườn sâu
thơ không đến ở cùng đời mẹ
trần ai cay đắng mái đầu

tuổi thơ tôi câu thơ gió tây nam thổi như tát
tuổi thơ tôi câu thơ mưa chín mười dìm như ngạt
mẹ ấm tôi trong gió trong mưa
câu thơ tôi trong gió trong mưa

nước mắt đến ở cùng đời mẹ
nước mắt huyết nhịp câu thơ tôi

đơn côi ôm miết đời mẹ
câu thơ tôi đau độc vần

lửa khuya thắp mòn bếp mẹ
lửa khuya âm ánh câu thơ tôi

đất mỏi chia mùa màng hoa mẹ
câu thơ tôi đứt dòng

thì thơ tôi xin cất lưu đời mẹ
câu thơ lửa khuya câu thơ mùa màng
thơ tôi xin thắp niệm đời mẹ
câu thơ mây dài khói nhang

thơ không đến ở cùng đời mẹ
còn gì đâu
còn gì đâu
thơ tôi xin hát ca đời mẹ
mẹ
một bài thơ giàu.

Quốc Sinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 505

Ý Kiến bạn đọc