Hộp thư Archives - Page 3 of 13 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Hộp thư
 • 24/11/2018

  Hộp thư

  * VĂN: Nguyễn Quang Hòa, Đào Sỹ Quang, Trà Ly (dịch), Đinh Đức Cần (dịch), Lê Công Vũ (dịch), Võ Chí Nhật, Nguyễn Phú Ninh, Xuân Đài, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thu Hằng, Trần Tâm, Nguyễn Thảo Nguyên, Vũ Thị Huyền Trang, Phụng Tú, Nguyễn Hoài Ân, Nguyễn Khương Trung, Nguyễn Thị Thu, Trương Thị Mai Hương [...]

 • 17/11/2018

  Thông báo Mời cộng tác báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

  Ban Biên tập Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng mời các bạn tham gia gởi bài cho BÁO XUÂN VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ HỢI - NĂM 2019.

 • 10/11/2018

  Thông báo Mời cộng tác báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

  Ban Biên tập Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng mời các bạn tham gia gởi bài cho BÁO XUÂN VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ HỢI - NĂM 2019. [...]

 • 03/11/2018

  Hộp thư

  * VĂN: Trịnh Tuyên, Võ Hoàng Nam, Nguyễn Khương Trung, Vũ Đảm, Lê Huy Toàn, Phan Thị Anh Thư, Võ Giang Nam, Bùi Ngọc Quế, Trần Thúy Lành, Xuân Tuynh, Phụng Tú, Hoàng Minh, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Ngọc Tuyết, Trương Thị Mai Hương, Đào Thái Sơn, Trương Thanh Liêm, Hồng Chiến, Y Nguyên, Hoàng Bích Hà, [...]

 • 03/11/2018

  Thông báo Mời cộng tác báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

  Ban Biên tập Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng mời các bạn tham gia gởi bài cho BÁO XUÂN VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ HỢI - NĂM 2019. [...]

 • 27/10/2018

  Thông báo Mời cộng tác báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

  Ban Biên tập Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng mời các bạn tham gia gởi bài cho BÁO XUÂN VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ HỢI - NĂM 2019. [...]

 • 20/10/2018

  Thông báo Mời cộng tác báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

  Ban Biên tập Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng mời các bạn tham gia gởi bài cho BÁO XUÂN VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ HỢI - NĂM 2019. [...]

 • 13/10/2018

  Hộp thư

  * VĂN: Hồng Chiến, Vũ Thị Huyền Trang, Hoàng Bình Trọng, Phùng Chí Cường, Trần Ngọc Mỹ, Nguyễn Văn Hồng, Nhật Hồng, Hoàng Khánh Duy, Nguyễn Trần Bé, Lê Minh Hải, Nguyễn Duy Đồng, Nguyễn Phú Ninh, Võ Hoàng Minh (dịch), Trần Ngọc Hồ Trường (dịch), Nguyễn Thu Hằng, Lê Công Vũ (dịch), [...]

 • 13/10/2018

  Thông báo Mời cộng tác báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

  Ban Biên tập Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng mời các bạn tham gia gởi bài cho BÁO XUÂN VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ HỢI - NĂM 2019. [...]

 • 06/10/2018

  Góp ý

  Bài “Tầm nhìn văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, của anh Hoàng Xuân Huy (VN TP.HCM, số 515), chỗ trích bài thơ “Sáng tháng Năm” của Tố Hữu sai nhiều chỗ.
  Bài này tôi thuộc từ lâu, nên khi đọc câu thứ hai của đoạn trích 6 câu có chữ “sung sướng”, tôi phát hiện ra bị sai - “xao xuyến” chứ không phải sung sướng! [...]