Hộp thư Archives - Page 21 of 21 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Hộp thư
  • 13/08/2015

    Thư gửi Cộng Tác Viên

    Báo văn Nghệ TP HCM, số 345, phát hành ngày 19-3-2015 có đăng bài Trần Văn Khê của Anh. Trong bài đăng này có một số đoạn, một vài câu chữ đã cắt bỏ hoặc sửa chữa nhưng Ban biên tập do không liên lạc được với Anh, chưa kịp trao đổi, chưa nhận được sự đồng thuận của Anh. Đây là một thiếu sót. vậy xin trích đăng lại một số đoạn, một số câu chữ nói trên đối chiếu với bản thảo của Anh gửi về tòa soạn