Hộp thư Archives - Page 10 of 21 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Hộp thư
 • 08/12/2018

  Bài “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tầm nhìn vượt thời đại” có chỗ sai

  Tác giả Nguyễn Xuân Ba viết bài này trên báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh, số 522, trang 2, thiếu chu đáo về lịch sử. Xin kể ra: 
  1) Nguyễn Ái Quốc... lập luận trong báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ. Ngộ nhận báo cáo này là của Nguyễn Ái Quốc. Không có bằng chứng [...]

 • 08/12/2018

  Hộp thư

  * VĂN: Đào Ngọc Đệ, Đặng Trung Thành, Võ Chí Nhất, Y Nguyên, Mẫu Đơn, Lê Đức Quang, Nguyễn Ngọc Chiến, Vũ Thị Thanh Hòa, Phước Hội, Nguyễn Hoài Ân, Lê Huy Toàn, Phạm Thông, Mạnh Hoài Nam, Lê Hà Ngân, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Minh Đạm, Bùi Thu Hằng, Nguyễn Sĩ Đoàn, Trần Thúy Lành. [...]

 • 01/12/2018

  Thư bạn đọc

  Kính gửi: Ban Biên tập Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh.
  Tôi là một cựu chiến binh (CCB) - nguyên chiến sĩ của Trung đoàn 88 Quân Tiên phong. Trung đoàn tôi hiện đóng quân ở Long Khánh tỉnh Đồng Nai, thuộc Sư đoàn 302 Quân khu 7. [...]

 • 01/12/2018

  Hộp thư

  * VĂN: Ngọc Lệ, Lương Minh Hinh, Lê Huy Toàn, Huyền Văn, Phùng Phương Quý, Phan Thuận Thành, Trà Ly (dịch), Trần Quốc Cưỡng, Vũ Đảm, Phan Văn Minh, Võ Hoàng Minh, Bùi Đế Yên, Khánh An, Trương Thanh Liêm, Song Anh, Nguyễn Bá Nhân, Hải Yến (dịch), An Bình Minh, Hồng Chiến, Bạch Phần, Trương Thị Mai Hương (dịch), [...]

 • 24/11/2018

  Hộp thư

  * VĂN: Nguyễn Quang Hòa, Đào Sỹ Quang, Trà Ly (dịch), Đinh Đức Cần (dịch), Lê Công Vũ (dịch), Võ Chí Nhật, Nguyễn Phú Ninh, Xuân Đài, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thu Hằng, Trần Tâm, Nguyễn Thảo Nguyên, Vũ Thị Huyền Trang, Phụng Tú, Nguyễn Hoài Ân, Nguyễn Khương Trung, Nguyễn Thị Thu, Trương Thị Mai Hương [...]

 • 17/11/2018

  Thông báo Mời cộng tác báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

  Ban Biên tập Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng mời các bạn tham gia gởi bài cho BÁO XUÂN VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ HỢI - NĂM 2019.

 • 10/11/2018

  Thông báo Mời cộng tác báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

  Ban Biên tập Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng mời các bạn tham gia gởi bài cho BÁO XUÂN VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ HỢI - NĂM 2019. [...]

 • 03/11/2018

  Hộp thư

  * VĂN: Trịnh Tuyên, Võ Hoàng Nam, Nguyễn Khương Trung, Vũ Đảm, Lê Huy Toàn, Phan Thị Anh Thư, Võ Giang Nam, Bùi Ngọc Quế, Trần Thúy Lành, Xuân Tuynh, Phụng Tú, Hoàng Minh, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Ngọc Tuyết, Trương Thị Mai Hương, Đào Thái Sơn, Trương Thanh Liêm, Hồng Chiến, Y Nguyên, Hoàng Bích Hà, [...]

 • 03/11/2018

  Thông báo Mời cộng tác báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

  Ban Biên tập Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng mời các bạn tham gia gởi bài cho BÁO XUÂN VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ HỢI - NĂM 2019. [...]

 • 27/10/2018

  Thông báo Mời cộng tác báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

  Ban Biên tập Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng mời các bạn tham gia gởi bài cho BÁO XUÂN VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ HỢI - NĂM 2019. [...]