Góc nhỏ Sài Gòn Archives - Page 17 of 17 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Góc nhỏ Sài Gòn
  • 13/08/2015

    Cầu hoa Thị Nghè

    Tính theo đơn vị hành chính: một nửa  cầu Thị Nghè thuộc về quận 1 – nửa còn lại thuộc quận Bình Thạnh, còn tính theo dòng chảy: nửa cầu thuộc kênh Nhiêu Lộc – nửa còn lại thuộc về dòng nước Thị Nghè. Tuy bị “chia sẻ bốn bên”, cầu vẫn bung lên bông trắng bông đỏ… Một cây cầu “biết” nở hoa giữa lòng thành phố.