Người tốt - Việc tốt Archives - Page 9 of 21 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 16/11/2017

  Tôi được diễn chèo cho Bác Hồ xem

  Bác Hồ là một công dân Việt Nam vĩ đại, một chiến sĩ cách mạng thiên tài, một người sống đức độ cao cả. Bác đã cống hiến cả một đời cho sự nghiệp cách mạng, dấn thân vào gian lao trùng điệp, vượt qua mọi trở ngại phi thường, đưa dân tộc ta từ cảnh nô lệ tới bước vùng dậy lớn mạnh, phát huy được bản lĩnh, [...]

 • 09/11/2017

  Tham ô, lãng phí “Là hành động xấu xa nhất của con người”

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân rực rỡ của đạo đức cách mạng cao đẹp: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư. Nhà thơ Tố Hữu đã thể hiện rất hàm súc về phẩm chất “Dĩ công vi thượng” của Bác Hồ: “Bác để tình thương cho chúng con/ Cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son/ Mong manh áo vải, hồn muôn trượng/ [...]

 • 02/11/2017

  Mấy vấn đề lớn trong “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngay ở chương I của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (NXB CTQG và NXB Trẻ, in năm 2005), với tiêu đề “Phê bình và sửa chữa” (từ trang 7 đến 20), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra “ba hạng” khuyết điểm lớn của cán bộ, đảng viên (CBĐV): “Khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan./ Khuyết điểm về sự quan hệ trong Đảng [...]

 • 26/10/2017

  Mấy vấn đề lớn trong “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng công tác cán bộ, bởi đó là công tác trọng tâm, then chốt của Đảng, nhằm đưa cách mạng đến thành công, đất nước độc lập, thống nhất, hùng cường, đem lại tự do, dân chủ, công bằng và hạnh phúc cho nhân dân. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Vấn đề cán bộ” [...]

 • 19/10/2017

  Mấy vấn đề lớn trong “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (xem bản in của NXB CTQG và NXB Trẻ - 2005), thì chương III - “Tư cách và đạo đức cách mạng” (từ trang 34 đến trang 62) là cực kỳ quan trọng, được Bác dành nhiều trang viết hơn hẳn các chương khác. Ở chương này, từ trang 34 đến trang 36, [...]

 • 12/10/2017

  Mấy vấn đề lớn trong “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngay chương I của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (NXB Chính trị Quốc gia và NXB Trẻ, in năm 2005), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên việc “Phê bình và sửa chữa” (từ trang 7 đến trang 20), đủ thấy vấn đề phê bình và sửa chữa khuyết điểm trong Đảng và mỗi cán bộ đảng viên (CBĐV) quan trọng đến mức nào. [...]

 • 04/10/2017

  Thư Bác Hồ qua những mùa trăng

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, Bác dành tình thương yêu đặc biệt đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng - thế hệ tương lai của đất nước. Tình cảm thiêng liêng đó không chỉ được thể hiện sâu sắc khi Người còn sống [...]

 • 27/09/2017

  Chào Mừng Năm Học 2017 - 2018 - “Di chúc” của Bác Hồ dành riêng cho ngành giáo dục - đào tạo

  Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng sự nghiệp giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) bởi GD-ĐT nhằm nâng cao dân đức và dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước phát triển, phồn vinh. Bác Hồ là người đặt nền tảng cho tư tưởng chiến lược: “GD-ĐT là quốc sách hàng đầu” của Đảng và Nhà nước ta. [...]

 • 20/09/2017

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh tư tưởng chiến lược: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” của Đảng và Nhà nước ta. [...]

 • 13/09/2017

  Học tập gương đạo đức ở Bác

  Học tập Bác Hồ tức là học tập bản chất của vấn đề để vận dụng vào trong cuộc sống muôn hình vạn trạng. Học là đem cái bản chất vấn đề vận vào trong cuộc sống. Học ở Bác là học ở tinh thần gần gũi với nhân dân, sâu sát tình hình, quý trọng sức lao động, làm gương. “Một tấm gương sống còn giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”. [...]