Người tốt - Việc tốt Archives - Page 9 of 30 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 17/08/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 9/8
  Lửa thử vàng, gian nan thử bạn”.
  (Bài viết “Thực dân Pháp xâm lăng Bidéctơ”, Báo Nhân dân, số 2.697, ngày 9/8/1961).
  - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc, tâm địa đen tối của chủ nghĩa đế quốc, thực dân; thông qua vấn đề ở Bidéctơ, Người muốn cảnh tỉnh quân và dân ta nhận rõ đâu là bạn, [...]

 • 10/08/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 1 tháng 8
  “Phụ nữ cần phải học tập tiến bộ nhiều hơn nữa”.
  (Phát biểu tại Hội nghị các đại biểu phụ nữ tham gia công tác chính quyền toàn miền Bắc, ngày 1/8/1960, Báo Nhân dân, số 2.327, ngày 2/8/1960).
  - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội. Kế thừa và phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng,

 • 03/08/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 26/7/1962
  “Mọi người công dân - già trẻ gái trai - đều phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà. Mọi người phải nâng cao tinh thần trách nhiệm cần kiệm xây dựng Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội”.
  (Bài nói chuyện với nhân dân và cán bộ tỉnh Hải Dương khi Người về thăm và làm việc tại địa phương, ngày 26/7/1962). [...]

 • 27/07/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 19/7/1965
  “Phải đoàn kết chặt chẽ giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa bộ đội với nhau, giữa nhân dân với bộ đội”.
  (Bài nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Đoàn Tam Đảo, Bộ đội Phòng không - Không quân, nay là Lữ đoàn Pháo Phòng không 234/ Quân đoàn 3, ngày 19/7/1965) [...]

 • 20/07/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 12/7/1951
  “Người ta luôn luôn cần không khí để sống. Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí”.
  (Bài viết “Phê bình”, Báo Nhân dân, số 16, ngày 12/7/1951) 
  - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định phê bình và tự phê bình là một vấn đề có tính nguyên tắc, [...]

 • 13/07/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 5/7/1951
  “Thi đua ái quốc nhằm ba mục đích chính: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Tức là làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do”.
  (Bài viết “Thi đua ái quốc, hiện tại và tương lai vẻ vang của nước ta”, Báo Nhân dân, số 15, ngày 5/7/1951) [...]

 • 06/07/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 27/6/1968
  “Phải luôn luôn cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, ra sức chiến đấu mạnh, sản xuất tốt, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm”.
  (Thư khen quân và dân miền Bắc, ngày 27/6/1968)
  - Lời dạy không chỉ động viên, khen ngợi quân và dân miền Bắc mà còn nhắc nhở quân và dân hai miền Nam - Bắc phải luôn nêu cao [...]

 • 29/06/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 13/6/1957
  Bất kỳ khó khăn gì, bất kỳ công việc to mấy ta đoàn kết đều làm được cả”.
  (Bài nói chuyện với đại biểu nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngày 13/6/1957) 
  - Lời dạy của Bác đã chỉ rõ ý nghĩa, vai trò quan trọng của sự đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh, là khâu then chốt của mọi thành công; là truyền thống quý báu [...]

 • 22/06/2019

  Nhìn cách Bác giải quyết công việc cụ thể

  Chúng ta thường khuyên bảo nhau “học tập Bác Hồ”. Nhưng chỉ nói thế thôi thì rất rộng, vì không biết nên bắt đầu từ đâu và học thế nào cho có kết quả. Chi bằng hãy chọn một việc cụ thể mà Bác giải quyết, đặt mình vào địa vị người học việc, để từ đó rút ra được bài học bổ ích cho mình. 
  Như ta biết, Bác là người rất coi trọng công tác báo chí vì báo chí [...

 • 15/06/2019

  Lời Bác ngày này năm xưa

  Ngày 30/5/1949
  “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ,Thu, Đông.
  Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
  Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
  Thiếu một mùa, thì không thành trời.
  Thiếu một phương, thì không thành đất.
  Thiếu một đức, thì không thành người” [...]