Người tốt - Việc tốt Archives - Page 9 of 26 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 10/11/2018

  Lòng nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh là một con người rất dễ xúc động, biết thương người và biết suy nghĩ. Ngay từ thuở còn bé, Người đã biết ưu tư, khiến cho cha cũng phải ngạc nhiên. Vào kinh thành Huế - nơi vua ở, Người hỏi cha rằng: “Con tưởng chỉ có ở quê mới có người nghèo khổ. Sao ở đây, nói vua ở mà người nghèo vẫn đầy rẫy thế hở cha?”. [...]

 • 03/11/2018

  Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tầm nhìn vượt thời đại

   Nguyễn Ái Quốc khi đến Liên Xô năm 1924, học tập nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, xuất phát từ thực tiễn ở Việt Nam đã lập luận trong Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ: 
  “Xã hội Đông Dương không giống các xã hội phương Tây, cuộc đấu tranh giai cấp ở Đông Dương không quyết liệt như ở phương Tây. [...]

 • 27/10/2018

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhân sĩ, trí thức

  Do sống tình nghĩa và chân thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút được nhiều nhân tài. Nhiều nhân sĩ, trí thức có tên tuổi đã hồ hởi ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình nguyện đi với Người trên con đường cứu nước vẻ vang nhưng đầy gian nan, thử thách. [...]

 • 20/10/2018

  Bác Hồ của chúng ta

  Làm nhà đón Bác Hồ
  Sau ngày 14/8/1949, Bắc Cạn vừa giải phóng ít ngày. Dọc đường số 3 từ thị xã Bắc Cạn lên Ngân Sơn chừng 60 cây số chưa đâu có một nhà dân. Chẳng là trong 22 tháng Pháp chiếm đóng Bắc Cạn, nhân dân hai bên đường đã tản cư đi xa. Số nhà trống còn lại giặc Pháp cũng đã đốt trụi. [...]

 • 13/10/2018

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cố vấn Vĩnh Thụy

   Vĩnh Thụy tên húy đầy đủ là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, cũng là Nguyễn Phúc Thiển, tên gọi trong gia tộc là Mệ Vừng, sinh ngày 22-10-1913 tại Huế. Năm 9 tuổi, ông đã theo cha là vua Khải Định sang Pháp dự Triển lãm Thuộc địa tại Mácxây (Marseille). Chuyện ông vua này sang Pháp năm ấy là đề tài để rồi sau đó [...]

 • 06/10/2018

  Bác Hồ và cụ Huỳnh Thúc Kháng

  Rất nhiều các trí thức, quan lại cao cấp của triều đình phong kiến là những người có danh vọng trong xã hội đã đi theo cách mạng và có những đóng góp quan trọng cho đất nước và dân tộc như: Huỳnh Thúc Kháng, Võ Liêm Sơn, Nguyễn Văn Tố, Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế Toại, Phạm Khắc Hòe, đến các trí thức tài giỏi [...]

 • 29/09/2018

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với sách báo

  Bác Hồ khẳng định, trong xã hội có giai cấp, sách báo là vũ khí đấu tranh giai cấp. Bằng nhiều dẫn chứng cụ thể và phân tích sâu sắc, Bác đã vạch trần giọng điệu giả dối của giai cấp tư sản cho rằng trong xã hội tư bản sách báo thoát ly tính chất giai cấp. Mặt khác, giai cấp tư sản lại tìm mọi cách nâng đỡ, [...]

 • 22/09/2018

  Chuyện kể về Bác Hồ và thiếu nhi đảo Ngọc

  Khi Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đang hăng hái bước vào những năm đầu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), Bác Hồ đã đến động viên quân và dân trên đảo, vào ngày 12/11/1962. Thế hệ thiếu nhi Ngọc Vừng được gặp Bác năm xưa nay đã lên ông lên bà nhưng câu chuyện [...]

 • 15/09/2018

  Tầm nhìn văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Là một nhà chính trị kỳ tài từng đưa đất nước vượt qua bao phen ngàn cân treo sợi tóc để đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ hung hãn, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà văn hóa lớn. Điều này đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) ra quyết định tôn vinh. [...]

 • 08/09/2018

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài và vô cùng kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới”, đồng thời là một nhà tư tưởng lớn của thế kỷ XX. Hồ Chủ tịch là hiện thân cao đẹp của đạo đức cách mạng Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư. [...]