Người tốt - Việc tốt Archives - Page 7 of 30 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 04/01/2020

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 27/12
   “Các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng sức người, sức của của nhân dân”.
  (Phát biểu phiên họp bế mạc Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III tại Hà Nội, ngày 27/12/1965) [...]

 • 28/12/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 20/12
  “Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn. Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kiêu ngạo tự mãn. Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là học tập, [...]

 • 21/12/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 13/12
  “Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, [...]

 • 14/12/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 6/12
  Điều kiện trừ diệt địch quân phải là điều kiện nhân hòa. Trong hai phe giao chiến, phe nào có đầy đủ điều kiện nhân hòa là phe ấy thắng. Chỉ phe nào vì chính nghĩa mà chiến đấu, phe ấy mới có đủ điều kiện nhân hòa”.
  [...]

 • 07/12/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 29/11 
  “Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân”.
  (Thư gửi Hội nghị cán bộ nông dân cứu quốc toàn quốc, Người viết tháng 11/1949)
  - Giai cấp nông dân là một lực lượng có vai trò hết sức quan trọng [...]

 • 30/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 22/11
  “Anh hùng thật là những người bất cứ việc to việc nhỏ, luôn luôn cố gắng, vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ”[22].
  (Bài “Anh hùng giả và anh hùng thật”, Báo Nhân dân, số 149, từ ngày 21 - 25/11/1953) [...]

 • 23/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 15/11
  “... Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết. Không đoàn kết tức là cô độc. Đã cô độc thì chẳng việc gì thành công”.
  (Bài viết “Bệnh tự kiêu, tự ái”, bút danh X.Y.Z, báo Sự Thật, số 102, ngày 15/11/1948)

 • 16/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 8/11
  Nạn đói kém nguy hiểm hơn nạn chiến tranh”.
  (Bài viết “Hô hào nhân dân chống nạn đói”, Báo Cứu quốc, số 86, ngày 8/11/1945)
  - Hơn 70 năm đã qua đi, nhưng trong ký ức của người dân Việt Nam, nạn đói năm 1945 vẫn còn là một cơn ác mộng, một nỗi đau nhức nhối, khó quên. [...]

 • 09/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 1/11
  “... Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”. [...]

 • 02/11/2019

  Ghi nhớ lời Bác dạy

  Ngày 25/10
  “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”.
  (Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị trung cấp Quân đội - nay là Học viện Chính trị/Bộ Quốc phòng - nhân dịp về thăm trường ngày 25/10/1951) [...]